CBD போன்றவை ஏன் உங்கள் தோல் நல்லது

Cannabidiol அல்லது CBD போன்றவை எண்ணெய் நன்மைகள்
கிடைக்கும் தோல் சிகிச்சை முறைகள் நிறைய ஈமு எண்ணெய் போன்ற இப்போது உள்ளன, மற்றும் cannabidiol எண்ணெய் CBD அல்லது சணல் எண்ணெய் என்று, இந்த காரணங்களால் பிரபலமடைந்து வருகிறது. CBD போன்றவை எண்ணெய் வழங்க தெரிகிறது என்று அற்புதமான இயற்கை சிகிச்சை சாத்தியமான மற்றும் இணைப்புகளும் மற்றும் இயற்கை தீர்வு அதன் பல்துறை திறனை.

CBD போன்றவை சணல் ஆயில்: அது என்ன செய்யும்?

CBD போன்றவை எண்ணெய் ஆதரிப்போர் சில நன்மைகள் ஒவ்வொரு கற்பனை நோய் இக்குழு தெரிகிறது வலியுறுத்துகிறது. இது ஒரு சிகிச்சை-தோன்றும் என்று கூடுதல் ஒரு பிட் முழுக்கு ஆழமான ஒரு நல்ல யோசனை என்று பொருள்.

இங்கே பற்றி அனைத்து CBD போன்றவை எண்ணெய் நன்மைகள் அறிய

மரிஜுவானா மருத்துவப் பயன்பாடு சுகாதார காரணங்களுக்காக கன்னாபீஸ்களுக்கு முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் பொருட்கள் பயன்படுத்தி என்ற கருத்தாக்கத்தில் ஒரு தனிக்கவனம் பிரகாசித்தது வருகிறது, ஆனால் அது எப்படி, CBD எண்ணெய் வேறுபடுகிறது உணர அவசியம் தான். நாம் ஒரு பிட் இந்த பற்றி பேசுகிறேன், ஆனால் முக்கியமான வேறுபாடு ஆலை பகுதிகளை உள்ளது தயாரிப்பு உருவாக்க பயன்படுத்தப்பட்டுவருகிறது. உதாரணமாக, CBD போன்றவை எண்ணெய் சணல் விதை எண்ணெய் இருந்து வேறுபட்டதாகும், அது விதை ஆனால் பூக்கள் இருந்து வருவிக்கப்பட்ட போதும், இலைகள், மலர்கள், மற்றும் சணல் இன் தண்டுகள்.

சுவாரஸ்யமான, ஆராய்ச்சி, CBD பொருட்கள் பல வியாதிகளுக்கு குறைப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த பட்டியலில் மிகவும் அகன்றதாக வேறுபட்டிருக்கிறது என்பதால், நோய்கள் தொடர்பில்லாத தோன்றும்; எனினும், அவர்கள் இல்லை. புதிய ஆராய்ச்சியின் இந்த நோய்கள் ஒவ்வொரு endocannabinoid அமைப்பின் டிஸ்ரெகுலேஷன் தொடர்புபட்டதாக இருக்கலாம் என்று காட்டுகிறது. (ஈ.சி.எஸ்)

நீங்கள் அதை எந்த பதிலும் வரவில்லை என்றால், நீ தனியாக இல்லை. அது இல்லை போன்ற இருதய அல்லது நோய்பாதிக்கப்படாத அமைப்பாக பெரும்பாலான மக்கள் நன்கு அறியப்பட்ட, எனினும், மனித உடலின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.

Endocannabinoid சிஸ்டம்
endocannabinoid அமைப்பு அநேகமாக மனித உடலில் சுவாரஸ்யமான அமைப்புகளில் ஒன்றாகும். அது உடலில் கன்னாபீஸ்சின் தாக்கங்கள் ஆராய்ச்சி கண்டெடுக்கப்படுகிறார். உடலின் உடலியல் சமநிலை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு அதன் கண்டுபிடிப்பின் சாத்தியமானது என்று கன்னாபீஸ்களுக்கு ஆலையில் இருந்து அதன் பெயர் பெற்றார்.

endocannabinoid அமைப்பு endocannabinoids மற்றும் அவற்றின் வாங்கிகளின் கொண்டுள்ளது. இந்த மூளை மற்றும் பிற உறுப்புகள் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் மற்றும் சுரப்பிகள் இருந்து உடலில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. endocannabinoid அமைப்பு உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் தனிப்பட்ட செயல்பட்டு, ஆனால் நீர்ச்சம பராமரிக்கும் விளைவாக (உள் சமநிலை).

நீங்கள் எப்போதும் கேட்டு என்றால் "ரன்னர் உயர்" – சயின்டிபிக் அமெரிக்கன் ஆராய்ச்சி endocannabinoids நல்வாழ்வை உணர்வுகளை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் வலி விழிப்புணர்வு குறைக்கிறது என்று நன்னிலை இந்த இயற்கை "ஹிட்" அடிப்படைக் பொறுப்பாகிறது என்று அனுசரிக்கப்பட்டது.

Cannabidiol (CBD போன்றவை எண்ணெய்) பாதிப்புக்களின் endocannabinoid சிஸ்டம் வேறுபட்டது, ஆனால் இந்த இருப்பது தாக்கங்கள் அர்த்தம் இல்லை “உயர்” நன்மை விளைவும் ஆகும். இன்னும் cnanbodioil நன்மைகள் மற்றும் உயர் இருப்பதைப் போன்ற உணர்வைப் ஆகியவற்றிற்கு இடையில் வேறுபாடுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன வேறுபாடுகளை உள்ளன.

CBD போன்றவை ஆயில் ஒரு உயர் உருவாக்கவும் உள்ளதா?
குறுகிய பதில் இல்லை, டிஎச்சி கொண்டு எண்ணெய்கள் அவர்களை உள்ள CBD முடியும் எனினும்.
மரிஜுவானா சார்ந்த, CBD - CBD போன்றவை எண்ணெய் பொருட்கள் இரண்டு வெவ்வேறு வகையான உள்ளன (இது யாரோ வைத்தியசாலையில் உள்ள வாங்க என்ன ஆகும்) மற்றும் சணல் சார்ந்த CBD போன்றவை ஒய் (இது n நாம் பற்றி பேச இருக்கின்றோம்). இருவரும், CBD கொண்டிருக்கும், மற்றும் அவர்கள் இருவரும் கன்னாபீஸ்களுக்கு ஆலை பெறப்படும் வருகிறோம், ஆனால் மருத்துவத் மரிஜுவானா மற்றும் சணல் ஆலை இரண்டு வேறுபட்ட உள்ளன.

மரிஜுவானா சார்ந்த CBD போன்றவை வழக்கமாக டிஎச்சி மற்றும் பிற கானாபினோயிடுகள் அதிக அளவுகள் உடையவர்களுக்கு போகிறது. CBD போன்றவை எண்ணெய் டிஎச்சி இல்லை ("உயர்ந்த" உணர்வு தயாரிக்கும் உறுப்பு). இந்த பெரும்பாலான மக்கள் மிகவும் புரியவில்லை என்று ஒரு அத்தியாவசிய வேறுபாட்டைத்தான்.

பொதுவாக என்று பல்வேறு (மற்றும் சட்டபூர்வமாக) CBD போன்றவை எண்ணெய் சணல் உள்ளது செய்ய பயன்படுத்தப்படும். எப்படி சணல் எண்ணெய் சட்டபூர்வமாக வேறுபட்டது? வைத்திருப்பதாகும் என்றால் ஒரு ஆலை மட்டுமே சணல் கருதலாம் .3% உலர் யூனிட் (அல்லது குறைவாக) டிஎச்சி இன்.

, CBD போன்றவை எண்ணெய் அல்லது சணல் எண்ணெய் கன்னாபீஸ்களுக்கு ஆலை நன்மைகள் வழங்க உளவியல் கலவைகளை சாத்தியமான குறைபாடுகள் பொதுவாக நுகர்வு இருந்து பார்த்த -minus, அத்தகைய உணவு போன்ற, மது அருந்துதல் மற்றும் புகைப்பிடித்தல் / உள்ளிழுக்கும்.

Cannabidiol பல நன்மைகள் உள்ளன (CBD போன்றவை) அத்தகைய அழற்சி போன்ற, வலி, வலிப்பு & மற்ற நிலைமைகள்.
CBD போன்றவை எண்ணெய் வெவ்வேறு நோய்கள் ஒரு பல ஒரு பெரிய தீர்வு. இங்கே அவற்றுள் சில மக்கள் பயன்படுத்துகிறது உள்ளன (மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி) CBD போன்றவை எண்ணெய் அறிக்கை:

1.நாள்பட்ட வலி நிவாரண
ஃபைப்ரோமியால்ஜியா மற்றும் நாள்பட்ட வலி போன்ற நோய்கள் அவதியுறும் தனிநபர்களுக்கு CBD போன்றவை கொண்டு நிவாரண காண்கிறீர்கள். CBD போன்றவை வலி நிவாரண வழங்க முடியும் எடுத்து கூட நரம்பு மண்டலத்தின் சீர்கேட்டை நிறுத்த முடியும். உண்மையாக, புற்று நோய் வலி மற்றும் பல ஸ்களீரோசிஸ்ஸில் கனடாவில் நடக்கும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

என்ன உண்மையிலேயே வியத்தகு தான், CBD சார்பு போக்குகள் அல்லது சகிப்புத்தன்மை இல்லை என்பதை கவனிக்கவும் என்று, எனவே அதை விட்டு ஒபிஆய்ட்ஸ் இருந்து தங்க முயற்சிக்கும் அந்த ஒரு உகந்த விருப்பமுறையில்.

மற்ற சிகிச்சை கருத்தில் கொள்ள: இல்லை, CBD ஒரு? ஆய்வானது என்று வெளிப்படுத்துகிறது மஞ்சள் நுகர்வு மற்றும் அனல் சிகிச்சை (sauna, பயன்பாடு போன்ற) அதே பயனுள்ளதாகவும் இருக்கலாம். ஒரு குறைந்த அளவு வீக்கம் உணவில் மேலும் சிலருக்கு உதவியாக இருக்கும்.

2. குழந்தைப்பருவ வலிப்பு அமைதிப்படுத்துவதுடன்
CBD போன்றவை எதிர்ப்பு வலிப்புத்தாக்கம் பண்புகள் வெற்றிகரமாக வலிப்பு போன்ற நரம்பியல் கோளாறுகள் கொண்ட மருந்து எதிர்ப்பு குழந்தைகள் சிகிச்சை கண்டறியப்பட்டுள்ளன என்று உள்ளது (எந்த பக்க விளைவுகள்!). ஒரு ஆய்வில் மருத்துவம், புதிய இங்கிலாந்து ஜர்னல் எழுதப்பட்ட, CBD போன்றவை மூலம் வலிப்பு அதிர்வெண் குறைக்கப்பட்டது 23% மேலும் ஒரு பிளேசிபோவுடன் விட.

மற்ற சிகிச்சை கருத்தில் கொள்ள: குழந்தைப்பருவ வலிப்பு ஒரு மோசமான நிலையில் உள்ளது, அது இந்த பகுதியில் ஒரு சிறப்பு ஒரு மாற்றம் மருத்துவர்களிடம் வேலை முக்கியம். வளர்ந்துவரும் பகுப்பாய்வு ஒரு கீட்டோஜீனிக் உணவு மருந்து எதிர்ப்பு வலிப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்க முடியும் என்று காட்டுகிறது, குறிப்பாக குழந்தைகள்.

3. கவலை மற்றும் மன அழுத்தம் குறைக்கிறது
கவலை மற்றும் அமெரிக்கா அழுத்தம் கூட்டமைப்பு கணிப்பின் படி, மன பாதிக்கிறது 6%, மற்றும் பதட்டம் பாதிக்கிறது 18% சுற்று யு.எஸ் இன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் மக்கள் தொகை. ஆராய்ச்சி, CBD எண்ணெய் ஆகிய உதவ முடியும் என்று காட்டுகிறது.

CBD போன்றவை போன்ற போன்ற PTSD நிபந்தனைகளை அந்த துன்பத்தை அழுத்த மற்றும் கவலை அளவைக் குறைப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, சமூக கவலை சீர்குலைவு, மற்றும் மனதை அலைக்கழிக்கும் சீர்கேடு. CBD போன்றவை கூட மன அழுத்தம் மற்றும் கோளாறுகளை சூழ்ந்துள்ள பொதுமக்கள் பேசும் குறைக்கப்பட்டது.

ஒரு பி 12 பற்றாக்குறை குற்றம் கூட இருக்கலாம், CBD போன்றவை serotonergic மற்றும் புறணி குளுட்டோமேட் சமிக்ஞை இருவரும் அதிகரிப்பதன் மூலம் மன அழுத்தம் குறைக்க நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது (இருவரும் மன கொண்டவர்களில் குறைவாக உள்ளன).

மற்ற வைத்தியம் கருத்தில் கொள்ள: 1டாக்டர் கெல்லி ப்ரோகன் இந்த போட்காஸ்ட்டை அத்தியாயத்தில் கவலை மற்றும் மன அழுத்தம் பயனுள்ளதாக தகவல்களை நிறைய வழங்குகிறது. வைட்டமின் பி 12 மன ஆரோக்கியம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, பி 12 அளவுகள் ஏற்றதாக்குதலில் அனுபவம் மற்றும் அது யாரோ வேலை உதவியாக இருக்கலாம்.

4. மல்டி-மருந்து தடுப்பு பாக்டீரியா சண்டை
ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கானாபினோயிடுகள் என்று (CBD போன்றவை உட்பட) பாக்டீரியா அழிக்க ஒரு அசாதாரண திறன் (குறிப்பாக மருந்து எதிர்ப்பு விகாரங்கள்). மேலும் ஆய்வு அது வேலை ஏன் கண்டுபிடிக்க எப்படி அதன்படி.

ஒரு 2011 ஆய்வு, CBD மேலும் எலிகள் காசநோய் முன்னேற்றத்தை தாமதப்படுத்தலாம் என்று கண்டறியப்பட்டது. ஆராய்ச்சியாளர்கள், CBD வாய்ப்பு தடுப்பு டி செல் பெருக்கம் இதைச் செய்கிறது என்று முடித்தார், மாறாக பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளை வைத்திருந்த விட.

என்ன பொறிமுறையை பாக்டீரியா அழித்து உள்ளது, CBD போன்றவை ஆண்டிபயாடிக் எதிர்ப்பு "superbugs" சிக்கலைப் இன்று மேலும் மேலும் வருகின்றன என்று எதிராக ஒரு வலிமையான ஆயுதம் இருக்கிறது.

மற்ற வைத்தியம் கருத்தில் கொள்ள: நீங்கள் cannabidiol முயற்சி விரும்பவில்லை என்றால்? மேலும் தேன் இயற்கை நன்மைகள் உள்ளன ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன, பூண்டு, மருந்து எதிர்ப்பு விகாரங்கள் தேன் மற்றும் ஆர்கனோ எண்ணெய், தொற்று நோய் எதிர்கொள்ளும் ஒரு மருத்துவர்களிடம் மட்டுமே வேலை.

5.அழற்சி குறைக்கிறது
நாள்பட்ட வீக்கம் ஆட்டோ இம்யூன் நோய் போன்ற பல அல்லாத தொற்று நோய்கள் என்று எய்ட்ஸ் எங்கள் சமூகத்தில் ஒரு மகத்தான பிரச்சினையாக உள்ளது, புற்றுநோய், இருதய நோய், அல்சைமர்.

வாழ்க்கைமுறை தேர்வுகள் மற்றும் உணவு நாள்பட்ட வீக்கம் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாகவும் வேண்டும், ஆனால் எல்லோரும் முன்பு உண்ணும் போது ஊட்டச்சத்து நிறைந்த, ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் சிறந்த வாழ்க்கை முடிவெடுப்பது (போதுமான உடற்பயிற்சி மற்றும் தூக்கம் அல்லது உதாரணமாக பெறுவது), CBD போன்றவை எண்ணெய் ஆதரிக்க முடியும். ஆராய்ச்சியானது, CBD எண்ணெய் நோய் ஏற்படுகிறது என்று நாள்பட்ட வீக்கம் குறைக்க முடியும் என்று காட்டுகிறது.

ஆராய்ச்சி அது வீக்கம் கட்டுப்படுத்தும் வயிற்றில் சுகாதார உரையாற்ற வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்று அங்கீகரிக்கிறது. உணவிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை நீக்குவது ஒரு வாரம் என சிறிய வீக்கம் குறைக்க நிரூபித்தது வருகிறது.

6. ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்த குறைக்கிறது
விஷத்தன்மை அழுத்தம் பல வியாதிகளுக்கு இன்று திறன் வாய்ந்தது. ஏராளமான இலவச தீவிரவாதிகள் மற்றும் அவர்களை நடுநிலையான நிர்வகிக்க முடியாத போது ஆக்ஸிடேடிவ் ஸ்ட்ரெஸ் உள்ளது (ஆக்ஸிஜனேற்ற). இந்த வரலாற்று விட காரணமாக சூழலில் அதிகரித்துள்ளது விஷத்தன்மைக்கு உள்ள சிக்கலை அதிகமாக உள்ளது. இருந்து ஆராய்ச்சி 2010 CBD போன்றவை எண்ணெய் ஆண்டிஆக்சிடெண்ட் பணியாற்றுகிறார் மற்றும் CBD தீர்மானிக்கப்படுகிறது மற்றொரு விசாரணை நரம்பு குணங்கள் உள்ளது என்று காட்டியது. எனவே, CBD இலவச தீவிரவாதிகள் தூண்டப்படுகிறது நரம்பியல் சேதம் தணிக்கவோ முடியும்.

CBD போன்றவை எதிராக. சணல் ஆயில்
இந்த ஒரு பொதுவான கேள்வி தவறான கருத்து நிலவுகிறது. மேலே குறிப்பிட்டபடி, அவர்கள் அதே ஆலையில் இருந்து வந்து போது, அவர்கள் வெவ்வேறு விகாரங்கள், மற்றும் CBD எந்த டிஎச்சி கொண்டிருக்கும் தாவரங்கள் இருந்து அறுவடை (புறக்கணிக்கத்தக்க நிலைகளை). CBD போன்றவை முற்றிலும் சட்ட மற்றும் ஒரு மருந்து கருதப்படுவதில்லை. ஏனெனில் இந்த தாவரங்கள் அடிக்கடி குழப்பி வரலாற்றின், பல உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் விளம்பர பதிலாக மேலும் சர்ச்சைக்குரிய ", CBD எண்ணெய்" என்ற "சணல் எண்ணெய்" பயன்படுத்த. CBD போன்றவை நிலைகள் கடுமையாக உற்பத்தி பொறுத்து வேறுபடலாம், அது சரிபார்க்கப்பட்ட நிலைகள் வரை உயர்தர உற்பத்தியாளர் கண்டுபிடிக்க முக்கியம்.

ஒரு பேண்தகைமை கண்ணோட்டத்தில், அது ஆலை ஒரு ஒத்த திரிபு இருந்து வருகிறது ஏனெனில் அது சணல் இவ்வளவு எதிர்மறையான ஊடக சென்றிருக்கிறது என்று ஒரு அவமானம். தவிர, CBD நன்மைகளை இருந்து, சணல் வலுவான ஒன்றாகும், நீண்ட, மற்றும் மிகவும் நீடித்த இயற்கை இழைகள் மற்றும் அது எந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் அல்லது களைக்கொல்லிகள் இல்லாமல் பயிரிட முடியும்! இது:

பைன் மரங்கள் ஏக்கருக்கு நான்கு மடங்கு இழை வரை செய்கிறது
பைன் சார்ந்த கூழ் உணவுகளைக் காட்டிலும் பல முறை மறு சுழற்சி செய்யப்படலாம்
ரசாயனங்கள் இல்லாமல் வளர எளிதானது மற்றும் மண் நல்லது
புரதம் நிறைந்த விதை மற்றும் விதை எண்ணெய் உற்பத்தி செய்கிறது, அத்தியாவசிய கொழுப்பு அமிலங்கள், மற்றும் அமினோ அமிலங்கள்

CBD போன்றவை ஆயில் எப்படி பயன்படுத்துவது
CBD போன்றவை எண்ணெய் பெரும்பாலும் உள்நாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது (உட்கொள்வதால் மூலம்). CBD போன்றவை எண்ணெய் ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய துணையாகும் ஏனெனில், சரியான வீரியத்தை நன்கு நிறுவப்பட்ட இல்லை. மேலும் நீண்ட கால ஆய்வுகள் தேவை போது, வகையிலான, CBD "அளவுக்கும் அதிகமான உள்ளது,"மிகக்குறைவான இருந்தால் எந்த அளவை எந்த பக்க விளைவுகள்.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

The Skincare Benefits of Hemp Oil Soap

Philjoe.co Soap body wash Bottles with Hempseed Oil and CBD perfect with a nice shower skin rejuvenation. Made with subtle hints of Grapefruit and Tropical fruit fragrances.

Did you know that your skin will absorb everything you put on it? It does not matter if its cleanser and moisturizers loaded with synthetic chemicals or a cream containing only natural ingredients, your skincare regiment impacts the way your skin feels and looks.

Skin issues like dryness, psoriasis, acne, மற்றும், eczema, can be produced by utilizing products that remove your skin of fundamental and natural oils without replacing moisture. The good news is that changing to more nourishing skin care solutions can solve these issues and give you healthier skin.

When evaluating all of the natural ingredients you can put on your skin, hemp oil is essentially one of the best natural products. Hemp, which linked in the same classification as cannabis plants, is complete with the health-boosting compound cannabidiol, எனினும், contains no psychedelic elements of THC, making it safe for everyday use. CBD-rich hemp oil is an excellent ingredient for producing skin-nourishing lotions, soaps, and cosmetics.

Why Is Hemp Oil Good for You?

You may have learned about hemp oil over last several years. This natural material has been gaining attention for its capacity to do everything from treating symptoms childhood epilepsy to enhancing a healthy diet. But what in this oil that’s so good for you?

The answer is twofold. முதல், numerous kinds of hemp oil include high levels of the cannabinoid termed cannabidiol, but no THC. Cannabidiol, also identified as CBD, is a naturally-occurring compound found both in cannabis and manufacturing hemp. Unlike cannabis, though, manufacturing hemp has virtually no THC. THC is the psychoactive part of the plant. Since it is THC-free, hemp oil produces no unwanted side effects. The absence of THC also makes hemp oil legal in all 50 U.S states. However, its high CBD content provides it powerful health-boosting qualities.

CBD helps the body in multiple ways. This substance can treat serious diseases like cancer and epilepsy and relieve the pain of conditions like fibromyalgia and arthritis. But people in good health can also use CBD. Using a routine servings of CBD-rich oil can assist prevent many diseases from emerging in the first place. Since it carries no mind-altering THC, CBD oil is safe for everyone to use, including kids.

Philjoe.co Soap bodywash Bottles with Hempseed Oil and CBD for a soothing wash and skin rejuvenation.

Hemp oil is tends top be one of the healthiest oils in the environment because of its well-balanced nutritional profile. This type of oil includes a bounty of crucial fatty acids, also identified as omega-6 and omega-3 fatty acids, which can be hard to obtain in other foods. Many people end up insufficient in these fatty acids, which can lead to the development of some diseases. Combining a splash of this powerhouse oil to your food is an excellent way to ensure you’re getting optimum nutrition. Hemp oil is exceptional for your skin for the same reason.

Including Cannabidiol-Rich Hemp Oil into Your Skincare Routine

If you want to begin using cannabidiol in the form of hemp oil on your skin, there are numerous ways to do it. One of the easiest is to look for hemp oil-based soap. This cannabidiol-rich soap is heeded for its skin-brightening and rejuvenating properties. The CBD and essential fatty acids it retains can help in skin recovery from conditions like acne, psoriasis, and eczema. Hemp oil soap also nourishes the skin as it cleanses, instead of drying out the skin as some harsher soaps do.

If you ’re interested, you find to make your hemp oil soap with Philjoe.co. We can melt down a bar of all-natural glycerin soap, add hemp oil along with any essential oils for amazing scent, and pour we pour these new creations into a mold until firm. We also use soap-making techniques, such as those involving the use of lye, also work well with this type of oil.

Cannabidiol-rich hemp oil creates a great moisturizer as well. For a simple moisturizing treatment after a bath or shower, simply pat the oil onto moist skin with your fingertips, then massage it in. It might seem contrary to basic understanding to put oil directly on your skin, especially if you previously had oily skin. However, this type of oil is non-comedogenic and won’t obstruct pores at all – it just leaves your skin feeling soft and hydrated. உண்மையாக, if your face is extremely oily, using oil as a moisturizer will cause it to create less oil over time.

Conclusion

Hemp oil isn’t just a powerful medicine – it can keep your skin looking exceptional, கூட. Your skin needs subsistence just as much as the rest of you body’s organs, and cannabidiol-rich hemp oil can afford it. Packed with rejuvenating, anti-inflammatory CBD and essential fatty acids, this relative of the cannabis plant provides your skin the supplements it needs without any unwanted side effects from THC.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்: