CBD போன்றவை ஏன் உங்கள் தோல் நல்லது

Cannabidiol அல்லது CBD போன்றவை எண்ணெய் நன்மைகள்
கிடைக்கும் தோல் சிகிச்சை முறைகள் நிறைய ஈமு எண்ணெய் போன்ற இப்போது உள்ளன, மற்றும் cannabidiol எண்ணெய் CBD அல்லது சணல் எண்ணெய் என்று, இந்த காரணங்களால் பிரபலமடைந்து வருகிறது. CBD போன்றவை எண்ணெய் வழங்க தெரிகிறது என்று அற்புதமான இயற்கை சிகிச்சை சாத்தியமான மற்றும் இணைப்புகளும் மற்றும் இயற்கை தீர்வு அதன் பல்துறை திறனை.

CBD போன்றவை சணல் ஆயில்: அது என்ன செய்யும்?

CBD போன்றவை எண்ணெய் ஆதரிப்போர் சில நன்மைகள் ஒவ்வொரு கற்பனை நோய் இக்குழு தெரிகிறது வலியுறுத்துகிறது. இது ஒரு சிகிச்சை-தோன்றும் என்று கூடுதல் ஒரு பிட் முழுக்கு ஆழமான ஒரு நல்ல யோசனை என்று பொருள்.

இங்கே பற்றி அனைத்து CBD போன்றவை எண்ணெய் நன்மைகள் அறிய

மரிஜுவானா மருத்துவப் பயன்பாடு சுகாதார காரணங்களுக்காக கன்னாபீஸ்களுக்கு முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் பொருட்கள் பயன்படுத்தி என்ற கருத்தாக்கத்தில் ஒரு தனிக்கவனம் பிரகாசித்தது வருகிறது, ஆனால் அது எப்படி, CBD எண்ணெய் வேறுபடுகிறது உணர அவசியம் தான். நாம் ஒரு பிட் இந்த பற்றி பேசுகிறேன், ஆனால் முக்கியமான வேறுபாடு ஆலை பகுதிகளை உள்ளது தயாரிப்பு உருவாக்க பயன்படுத்தப்பட்டுவருகிறது. உதாரணமாக, CBD போன்றவை எண்ணெய் சணல் விதை எண்ணெய் இருந்து வேறுபட்டதாகும், அது விதை ஆனால் பூக்கள் இருந்து வருவிக்கப்பட்ட போதும், இலைகள், மலர்கள், மற்றும் சணல் இன் தண்டுகள்.

சுவாரஸ்யமான, ஆராய்ச்சி, CBD பொருட்கள் பல வியாதிகளுக்கு குறைப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த பட்டியலில் மிகவும் அகன்றதாக வேறுபட்டிருக்கிறது என்பதால், நோய்கள் தொடர்பில்லாத தோன்றும்; எனினும், அவர்கள் இல்லை. புதிய ஆராய்ச்சியின் இந்த நோய்கள் ஒவ்வொரு endocannabinoid அமைப்பின் டிஸ்ரெகுலேஷன் தொடர்புபட்டதாக இருக்கலாம் என்று காட்டுகிறது. (ஈ.சி.எஸ்)

நீங்கள் அதை எந்த பதிலும் வரவில்லை என்றால், நீ தனியாக இல்லை. அது இல்லை போன்ற இருதய அல்லது நோய்பாதிக்கப்படாத அமைப்பாக பெரும்பாலான மக்கள் நன்கு அறியப்பட்ட, எனினும், மனித உடலின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.

Endocannabinoid சிஸ்டம்
endocannabinoid அமைப்பு அநேகமாக மனித உடலில் சுவாரஸ்யமான அமைப்புகளில் ஒன்றாகும். அது உடலில் கன்னாபீஸ்சின் தாக்கங்கள் ஆராய்ச்சி கண்டெடுக்கப்படுகிறார். உடலின் உடலியல் சமநிலை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு அதன் கண்டுபிடிப்பின் சாத்தியமானது என்று கன்னாபீஸ்களுக்கு ஆலையில் இருந்து அதன் பெயர் பெற்றார்.

endocannabinoid அமைப்பு endocannabinoids மற்றும் அவற்றின் வாங்கிகளின் கொண்டுள்ளது. இந்த மூளை மற்றும் பிற உறுப்புகள் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் மற்றும் சுரப்பிகள் இருந்து உடலில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. endocannabinoid அமைப்பு உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் தனிப்பட்ட செயல்பட்டு, ஆனால் நீர்ச்சம பராமரிக்கும் விளைவாக (உள் சமநிலை).

நீங்கள் எப்போதும் கேட்டு என்றால் "ரன்னர் உயர்" – சயின்டிபிக் அமெரிக்கன் ஆராய்ச்சி endocannabinoids நல்வாழ்வை உணர்வுகளை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் வலி விழிப்புணர்வு குறைக்கிறது என்று நன்னிலை இந்த இயற்கை "ஹிட்" அடிப்படைக் பொறுப்பாகிறது என்று அனுசரிக்கப்பட்டது.

Cannabidiol (CBD போன்றவை எண்ணெய்) பாதிப்புக்களின் endocannabinoid சிஸ்டம் வேறுபட்டது, ஆனால் இந்த இருப்பது தாக்கங்கள் அர்த்தம் இல்லை “உயர்” நன்மை விளைவும் ஆகும். இன்னும் cnanbodioil நன்மைகள் மற்றும் உயர் இருப்பதைப் போன்ற உணர்வைப் ஆகியவற்றிற்கு இடையில் வேறுபாடுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன வேறுபாடுகளை உள்ளன.

CBD போன்றவை ஆயில் ஒரு உயர் உருவாக்கவும் உள்ளதா?
குறுகிய பதில் இல்லை, டிஎச்சி கொண்டு எண்ணெய்கள் அவர்களை உள்ள CBD முடியும் எனினும்.
மரிஜுவானா சார்ந்த, CBD - CBD போன்றவை எண்ணெய் பொருட்கள் இரண்டு வெவ்வேறு வகையான உள்ளன (இது யாரோ வைத்தியசாலையில் உள்ள வாங்க என்ன ஆகும்) மற்றும் சணல் சார்ந்த CBD போன்றவை ஒய் (இது n நாம் பற்றி பேச இருக்கின்றோம்). இருவரும், CBD கொண்டிருக்கும், மற்றும் அவர்கள் இருவரும் கன்னாபீஸ்களுக்கு ஆலை பெறப்படும் வருகிறோம், ஆனால் மருத்துவத் மரிஜுவானா மற்றும் சணல் ஆலை இரண்டு வேறுபட்ட உள்ளன.

மரிஜுவானா சார்ந்த CBD போன்றவை வழக்கமாக டிஎச்சி மற்றும் பிற கானாபினோயிடுகள் அதிக அளவுகள் உடையவர்களுக்கு போகிறது. CBD போன்றவை எண்ணெய் டிஎச்சி இல்லை ("உயர்ந்த" உணர்வு தயாரிக்கும் உறுப்பு). இந்த பெரும்பாலான மக்கள் மிகவும் புரியவில்லை என்று ஒரு அத்தியாவசிய வேறுபாட்டைத்தான்.

பொதுவாக என்று பல்வேறு (மற்றும் சட்டபூர்வமாக) CBD போன்றவை எண்ணெய் சணல் உள்ளது செய்ய பயன்படுத்தப்படும். எப்படி சணல் எண்ணெய் சட்டபூர்வமாக வேறுபட்டது? வைத்திருப்பதாகும் என்றால் ஒரு ஆலை மட்டுமே சணல் கருதலாம் .3% உலர் யூனிட் (அல்லது குறைவாக) டிஎச்சி இன்.

, CBD போன்றவை எண்ணெய் அல்லது சணல் எண்ணெய் கன்னாபீஸ்களுக்கு ஆலை நன்மைகள் வழங்க உளவியல் கலவைகளை சாத்தியமான குறைபாடுகள் பொதுவாக நுகர்வு இருந்து பார்த்த -minus, அத்தகைய உணவு போன்ற, மது அருந்துதல் மற்றும் புகைப்பிடித்தல் / உள்ளிழுக்கும்.

Cannabidiol பல நன்மைகள் உள்ளன (CBD போன்றவை) அத்தகைய அழற்சி போன்ற, வலி, வலிப்பு & மற்ற நிலைமைகள்.
CBD போன்றவை எண்ணெய் வெவ்வேறு நோய்கள் ஒரு பல ஒரு பெரிய தீர்வு. இங்கே அவற்றுள் சில மக்கள் பயன்படுத்துகிறது உள்ளன (மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி) CBD போன்றவை எண்ணெய் அறிக்கை:

1.நாள்பட்ட வலி நிவாரண
ஃபைப்ரோமியால்ஜியா மற்றும் நாள்பட்ட வலி போன்ற நோய்கள் அவதியுறும் தனிநபர்களுக்கு CBD போன்றவை கொண்டு நிவாரண காண்கிறீர்கள். CBD போன்றவை வலி நிவாரண வழங்க முடியும் எடுத்து கூட நரம்பு மண்டலத்தின் சீர்கேட்டை நிறுத்த முடியும். உண்மையாக, புற்று நோய் வலி மற்றும் பல ஸ்களீரோசிஸ்ஸில் கனடாவில் நடக்கும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

என்ன உண்மையிலேயே வியத்தகு தான், CBD சார்பு போக்குகள் அல்லது சகிப்புத்தன்மை இல்லை என்பதை கவனிக்கவும் என்று, எனவே அதை விட்டு ஒபிஆய்ட்ஸ் இருந்து தங்க முயற்சிக்கும் அந்த ஒரு உகந்த விருப்பமுறையில்.

மற்ற சிகிச்சை கருத்தில் கொள்ள: இல்லை, CBD ஒரு? ஆய்வானது என்று வெளிப்படுத்துகிறது மஞ்சள் நுகர்வு மற்றும் அனல் சிகிச்சை (sauna, பயன்பாடு போன்ற) அதே பயனுள்ளதாகவும் இருக்கலாம். ஒரு குறைந்த அளவு வீக்கம் உணவில் மேலும் சிலருக்கு உதவியாக இருக்கும்.

2. குழந்தைப்பருவ வலிப்பு அமைதிப்படுத்துவதுடன்
CBD போன்றவை எதிர்ப்பு வலிப்புத்தாக்கம் பண்புகள் வெற்றிகரமாக வலிப்பு போன்ற நரம்பியல் கோளாறுகள் கொண்ட மருந்து எதிர்ப்பு குழந்தைகள் சிகிச்சை கண்டறியப்பட்டுள்ளன என்று உள்ளது (எந்த பக்க விளைவுகள்!). ஒரு ஆய்வில் மருத்துவம், புதிய இங்கிலாந்து ஜர்னல் எழுதப்பட்ட, CBD போன்றவை மூலம் வலிப்பு அதிர்வெண் குறைக்கப்பட்டது 23% மேலும் ஒரு பிளேசிபோவுடன் விட.

மற்ற சிகிச்சை கருத்தில் கொள்ள: குழந்தைப்பருவ வலிப்பு ஒரு மோசமான நிலையில் உள்ளது, அது இந்த பகுதியில் ஒரு சிறப்பு ஒரு மாற்றம் மருத்துவர்களிடம் வேலை முக்கியம். வளர்ந்துவரும் பகுப்பாய்வு ஒரு கீட்டோஜீனிக் உணவு மருந்து எதிர்ப்பு வலிப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்க முடியும் என்று காட்டுகிறது, குறிப்பாக குழந்தைகள்.

3. கவலை மற்றும் மன அழுத்தம் குறைக்கிறது
கவலை மற்றும் அமெரிக்கா அழுத்தம் கூட்டமைப்பு கணிப்பின் படி, மன பாதிக்கிறது 6%, மற்றும் பதட்டம் பாதிக்கிறது 18% சுற்று யு.எஸ் இன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் மக்கள் தொகை. ஆராய்ச்சி, CBD எண்ணெய் ஆகிய உதவ முடியும் என்று காட்டுகிறது.

CBD போன்றவை போன்ற போன்ற PTSD நிபந்தனைகளை அந்த துன்பத்தை அழுத்த மற்றும் கவலை அளவைக் குறைப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, சமூக கவலை சீர்குலைவு, மற்றும் மனதை அலைக்கழிக்கும் சீர்கேடு. CBD போன்றவை கூட மன அழுத்தம் மற்றும் கோளாறுகளை சூழ்ந்துள்ள பொதுமக்கள் பேசும் குறைக்கப்பட்டது.

ஒரு பி 12 பற்றாக்குறை குற்றம் கூட இருக்கலாம், CBD போன்றவை serotonergic மற்றும் புறணி குளுட்டோமேட் சமிக்ஞை இருவரும் அதிகரிப்பதன் மூலம் மன அழுத்தம் குறைக்க நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது (இருவரும் மன கொண்டவர்களில் குறைவாக உள்ளன).

மற்ற வைத்தியம் கருத்தில் கொள்ள: 1டாக்டர் கெல்லி ப்ரோகன் இந்த போட்காஸ்ட்டை அத்தியாயத்தில் கவலை மற்றும் மன அழுத்தம் பயனுள்ளதாக தகவல்களை நிறைய வழங்குகிறது. வைட்டமின் பி 12 மன ஆரோக்கியம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, பி 12 அளவுகள் ஏற்றதாக்குதலில் அனுபவம் மற்றும் அது யாரோ வேலை உதவியாக இருக்கலாம்.

4. மல்டி-மருந்து தடுப்பு பாக்டீரியா சண்டை
ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கானாபினோயிடுகள் என்று (CBD போன்றவை உட்பட) பாக்டீரியா அழிக்க ஒரு அசாதாரண திறன் (குறிப்பாக மருந்து எதிர்ப்பு விகாரங்கள்). மேலும் ஆய்வு அது வேலை ஏன் கண்டுபிடிக்க எப்படி அதன்படி.

ஒரு 2011 ஆய்வு, CBD மேலும் எலிகள் காசநோய் முன்னேற்றத்தை தாமதப்படுத்தலாம் என்று கண்டறியப்பட்டது. ஆராய்ச்சியாளர்கள், CBD வாய்ப்பு தடுப்பு டி செல் பெருக்கம் இதைச் செய்கிறது என்று முடித்தார், மாறாக பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளை வைத்திருந்த விட.

என்ன பொறிமுறையை பாக்டீரியா அழித்து உள்ளது, CBD போன்றவை ஆண்டிபயாடிக் எதிர்ப்பு "superbugs" சிக்கலைப் இன்று மேலும் மேலும் வருகின்றன என்று எதிராக ஒரு வலிமையான ஆயுதம் இருக்கிறது.

மற்ற வைத்தியம் கருத்தில் கொள்ள: நீங்கள் cannabidiol முயற்சி விரும்பவில்லை என்றால்? மேலும் தேன் இயற்கை நன்மைகள் உள்ளன ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன, பூண்டு, மருந்து எதிர்ப்பு விகாரங்கள் தேன் மற்றும் ஆர்கனோ எண்ணெய், தொற்று நோய் எதிர்கொள்ளும் ஒரு மருத்துவர்களிடம் மட்டுமே வேலை.

5.அழற்சி குறைக்கிறது
நாள்பட்ட வீக்கம் ஆட்டோ இம்யூன் நோய் போன்ற பல அல்லாத தொற்று நோய்கள் என்று எய்ட்ஸ் எங்கள் சமூகத்தில் ஒரு மகத்தான பிரச்சினையாக உள்ளது, புற்றுநோய், இருதய நோய், அல்சைமர்.

வாழ்க்கைமுறை தேர்வுகள் மற்றும் உணவு நாள்பட்ட வீக்கம் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாகவும் வேண்டும், ஆனால் எல்லோரும் முன்பு உண்ணும் போது ஊட்டச்சத்து நிறைந்த, ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் சிறந்த வாழ்க்கை முடிவெடுப்பது (போதுமான உடற்பயிற்சி மற்றும் தூக்கம் அல்லது உதாரணமாக பெறுவது), CBD போன்றவை எண்ணெய் ஆதரிக்க முடியும். ஆராய்ச்சியானது, CBD எண்ணெய் நோய் ஏற்படுகிறது என்று நாள்பட்ட வீக்கம் குறைக்க முடியும் என்று காட்டுகிறது.

ஆராய்ச்சி அது வீக்கம் கட்டுப்படுத்தும் வயிற்றில் சுகாதார உரையாற்ற வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்று அங்கீகரிக்கிறது. உணவிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை நீக்குவது ஒரு வாரம் என சிறிய வீக்கம் குறைக்க நிரூபித்தது வருகிறது.

6. ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்த குறைக்கிறது
விஷத்தன்மை அழுத்தம் பல வியாதிகளுக்கு இன்று திறன் வாய்ந்தது. ஏராளமான இலவச தீவிரவாதிகள் மற்றும் அவர்களை நடுநிலையான நிர்வகிக்க முடியாத போது ஆக்ஸிடேடிவ் ஸ்ட்ரெஸ் உள்ளது (ஆக்ஸிஜனேற்ற). இந்த வரலாற்று விட காரணமாக சூழலில் அதிகரித்துள்ளது விஷத்தன்மைக்கு உள்ள சிக்கலை அதிகமாக உள்ளது. இருந்து ஆராய்ச்சி 2010 CBD போன்றவை எண்ணெய் ஆண்டிஆக்சிடெண்ட் பணியாற்றுகிறார் மற்றும் CBD தீர்மானிக்கப்படுகிறது மற்றொரு விசாரணை நரம்பு குணங்கள் உள்ளது என்று காட்டியது. எனவே, CBD இலவச தீவிரவாதிகள் தூண்டப்படுகிறது நரம்பியல் சேதம் தணிக்கவோ முடியும்.

CBD போன்றவை எதிராக. சணல் ஆயில்
இந்த ஒரு பொதுவான கேள்வி தவறான கருத்து நிலவுகிறது. மேலே குறிப்பிட்டபடி, அவர்கள் அதே ஆலையில் இருந்து வந்து போது, அவர்கள் வெவ்வேறு விகாரங்கள், மற்றும் CBD எந்த டிஎச்சி கொண்டிருக்கும் தாவரங்கள் இருந்து அறுவடை (புறக்கணிக்கத்தக்க நிலைகளை). CBD போன்றவை முற்றிலும் சட்ட மற்றும் ஒரு மருந்து கருதப்படுவதில்லை. ஏனெனில் இந்த தாவரங்கள் அடிக்கடி குழப்பி வரலாற்றின், பல உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் விளம்பர பதிலாக மேலும் சர்ச்சைக்குரிய ", CBD எண்ணெய்" என்ற "சணல் எண்ணெய்" பயன்படுத்த. CBD போன்றவை நிலைகள் கடுமையாக உற்பத்தி பொறுத்து வேறுபடலாம், அது சரிபார்க்கப்பட்ட நிலைகள் வரை உயர்தர உற்பத்தியாளர் கண்டுபிடிக்க முக்கியம்.

ஒரு பேண்தகைமை கண்ணோட்டத்தில், அது ஆலை ஒரு ஒத்த திரிபு இருந்து வருகிறது ஏனெனில் அது சணல் இவ்வளவு எதிர்மறையான ஊடக சென்றிருக்கிறது என்று ஒரு அவமானம். தவிர, CBD நன்மைகளை இருந்து, சணல் வலுவான ஒன்றாகும், நீண்ட, மற்றும் மிகவும் நீடித்த இயற்கை இழைகள் மற்றும் அது எந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் அல்லது களைக்கொல்லிகள் இல்லாமல் பயிரிட முடியும்! இது:

பைன் மரங்கள் ஏக்கருக்கு நான்கு மடங்கு இழை வரை செய்கிறது
பைன் சார்ந்த கூழ் உணவுகளைக் காட்டிலும் பல முறை மறு சுழற்சி செய்யப்படலாம்
ரசாயனங்கள் இல்லாமல் வளர எளிதானது மற்றும் மண் நல்லது
புரதம் நிறைந்த விதை மற்றும் விதை எண்ணெய் உற்பத்தி செய்கிறது, அத்தியாவசிய கொழுப்பு அமிலங்கள், மற்றும் அமினோ அமிலங்கள்

CBD போன்றவை ஆயில் எப்படி பயன்படுத்துவது
CBD போன்றவை எண்ணெய் பெரும்பாலும் உள்நாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது (உட்கொள்வதால் மூலம்). CBD போன்றவை எண்ணெய் ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய துணையாகும் ஏனெனில், சரியான வீரியத்தை நன்கு நிறுவப்பட்ட இல்லை. மேலும் நீண்ட கால ஆய்வுகள் தேவை போது, வகையிலான, CBD "அளவுக்கும் அதிகமான உள்ளது,"மிகக்குறைவான இருந்தால் எந்த அளவை எந்த பக்க விளைவுகள்.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

Activated Charcoal For Acne

Charcoal and soap—These are two themes that don’t seem to go together. சமீபத்தில், activated charcoal— particularly processed form of carbon—has frequently been used in natural soaps and cleansers. Charcoal, it’s said, draws contaminants and toxins out of the skin, helping to diminish acne and other skin problems. Is it effective? Possibly. Is it harmful? Almost certainly not. You’ll need to examine to see if charcoal soap can alleviate your acne, but you can do so confidently: Charcoal is proven not to harm humans.

History
Charcoal has been employed medicinally for over millennia. Ancient Egyptians are thought to have accepted it as a poultice to grasp wounds clean; Hindu documents from 450 B.C. review charcoal for water filtration. In the 18th century, charcoal was analyzed by chemists and pharmacists, who were involved in its ability to defend the human body from toxins. Activated carbon is still used today in water filters and as a poison antidote.

Activated charcoal has become a prevalent ingredient for skin care products in the past few years. But it’s not new – charcoal has been used in the beauty and pharmaceutical industries for years. Charcoal is recognized for its ability to absorb and draw out oil from the skin. This makes charcoal a wonderful addition to soaps, scrubs, masks and more.

There are various types, including activated charcoal, sugar charcoal and Japanese charcoal (aka white charcoal). The different types of charcoal have various sources and production methods. “Regular” charcoal regularly comes from wood, coal or peat. This type of charcoal is often used as fuel. Activated charcoal, on the other hand, is most generally used for medical, beauty or purification processes. To become “activated,” the charcoal goes through a high-temperature steam activation process. This process increases its surface area, which increases the charcoal’s ability to absorb and filter. This makes activated charcoal the proper choice for medical and cosmetic use.

Activated Charcoal Skin Benefits & Tips for Use

In particular, activated charcoal is incredible for oily skin. Its ability to absorb oil and dirt from pores leaves skin feeling stable. If you have dry skin, activated charcoal may be a tiny bit too drying. Some use charcoal in their hair care to add volume, and some even use it in their tooth care regimen (keep in mind the charcoal at Bramble Berry is not meant to be consumed in any way).ஒரு]

Activated Charcoal Skin Benefits & Tips for UseActivated charcoal is not water soluble and does not work well in bath bombs without an emulsifier as shown in this post.

If you’re adding charcoal to your project, dispersing it in oil helps it mix in easier. Use one teaspoon charcoal to 1 tablespoon 99% isopropyl alcohol for melt and pour soap and lightweight liquid oil for cold process soap. Activated charcoal can be combined directly to melt and pour or cold process soap batter, but dispersing does help get rid of clusters. If you’d like to try combining it to emulsified projects like lotion, I recommend a small test batch first. We tried adding it to the clay mask recipes (which are essentially lotions) and found the charcoal did not mix in very well, even with plenty of stick blending (see photo below).

CharcoalMasksIn our tests, activated charcoal did not mix in very well with emulsified clay masks.

In addition to the skin advantages, activated charcoal gives products a wonderful black color. Charcoal can create a gray leather and transfer color to a washcloth if a lot is used in a formula. In my experience, I have not found charcoal soap stains washcloths permanently.

How It Works
Activated charcoal has high adsorptive powers, which means that it draws other elements into itself. Charcoal is activated by heat and exposure to steam and certain chemicals. This process causes the carbon to form enlargedpores,” which are fissures and openings in its surface. When it is exhibited to contaminants, they become trapped in the carbon’s pores. Charcoal also has antibacterial attributes that can help heal wounds. Activated carbon is employed for everything from industrial water filtration to therapeutic supplements.

Charcoal and Your Skin
Clear skin allows you to look and feel your best.
Your skin is a living organ, which has pores of its own. These pores and the skin’s penetrable membrane allow elements and toxins to pass both into and out of your body. Acne has many potential causes, including blocked pores; dirt and bacteria on the skin’s surface; excess sebum, or oil; and poor diet. Applying activated charcoal to your skin, it’s claimed, will eliminate detritus from your skin’s surface and can even extract toxins from beneath the skin, according to Health 911. The antibacterial properties of charcoal can also help alleviate infections, or keep them from happening.

Misconceptions
Although there are potential advantages to using charcoal soap, it has not been proven to have a significant effect on serious acne. உண்மையாக, the claims of its skin-clearing powers might be exaggerated. The very little investigation is available to demonstrate charcoal’s cleansing effects on the skin, and the volume of charcoal used in a soap product might be trivial. It might do you more good to take carbon supplements than to rub it on your face: ingesting activated charcoal can approach your body’s toxicity within your digestive system, giving toxins no chance to make it to your skin. மேலும், charcoal does not absorb oil or sebum, a primary cause of teenage acne.

Acne Control with Charcoal Soap
Activated charcoal will not injure your skin, which produces a good supplement to your cleansing routine. If you endure dry skin, use charcoal soap to replace harsher cleansers. For adults with mild acne, a charcoal cleanser can help prevent outbreaks. However, don’t expect the charcoal soap to resolve your skin difficulties magically. மாறாக, eat healthier, moisturize, and clean your skin frequently, and use established acne-fighting agents such as benzoyl peroxide to clear up tougher outbreaks.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

நீங்கள் பெரும் என்று இயற்கை தோல் பராமரிப்பு தேவையான பொருட்கள்

Today there are many skin products out on the market, making it hard to know what is right for you. For many people, their favorite skin care products can be a significant producer of detrimental, chemicals, ingredients, and toxins. I call it “the real price of beauty.” Fact is, the vast majority of store-bought, commercially-produced beauty products come prepared with artificial fragrances, colors, stabilizers, preservatives a that can easily be absorbed through the skin’s pores, potentially causing a range of negative health effects. Although not all of these chemicals damaging to your skin, it’s best to look products that try to keep these to a minimum.

Substances and elements found in beauty products may be damaging throughout their entire lifecycle, based on the way they are produced and applied by consumers, From the methods that are at their disposal and their adverse impact on the environment.

So how would this impact your beauty routine? The great news is that there are many of natural product options for your skin − and your even hair, teeth or nails −look their best will avoiding large commercial and harmful products. People all over the world have been practicing usage of natural skin care products for centuries and have some of the most splendid skin because of them.

The Hidden Toxicity of Most Beauty Products
Unfortunately, today it’s a reality that many mass-produced products we use every day — whether for personal beauty care are loaded with a lot of synthetic ingredients that can wind up causing breaking out your skin and developing an unwanted reaction.

Buying skin care products can be difficult these days, with so many different options accessible and seemingly infinite, hard-to-pronounce ingredient lists on every face wash, lotion and scrub package. Recognizing the potential for commercially sold products to absorb right into your skin and cause severe issues, you want to keep an eye on what is being added to your products and how your skin responds.

When looking for skin care products, observe the same guidelines that you follow for a healthy diet: the hunt for that have a good amount unprocessed ingredients, without any harsh chemicals or limited anything artificial. A rule of them, the closer to nature the natural skin product is, the more your skin will appreciate and be able to absorb the beneficial ingredients to improve its health.

Many big brands with store-bought skin care products contain toxic ingredients and chemical fragrances that are associated with all sorts of issues − in the most extreme and severe cases allergies and even cancer.

பல தயாரிப்புகள் ஹார்மோன் பாதிப்பது கொண்டிருக்கிலாம் தொடர்ந்து செயற்கை ரசாயனங்கள் இருக்கும் இருந்து நச்சு ஒளியோடு தோல் பராமரிப்பு பொருட்கள் பயன்படுத்தி மிகவும் கடுமையான விளைவாக சில ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வுகள் உள்ளது. இந்த புற, அல்லது வெளி, வணிக பொருட்களில் காணப்படுகின்றன ஹார்மோன்கள் உடலில் போன்ற செயல்பட அல்லது பாதிக்கலாம் ஹார்மோன்களின் உடலுக்கு வெளியே உருவாக்கப்பட்ட பொருள்களாகும். அவர்கள் செயற்கை இணைத்துக்கொள்ள, எதிர்மறையாக நாளமில்லா அமைப்பு பாதிக்கவும் பெண்கள் மாதவிடாய் சுழற்சி பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியும் என்று காப்புரிமை ஹார்மோன்கள், fertility and even hormone levels in men.

Often called endocrine disruptors, some of these chemicals’ molecular structures parallel natural estrogen so closely that they match into the same receptors in the body. Thus the body does not know how to distinguish these artificial hormones from natural hormones and. They either bind to these receptors — so your hormones don’t work like they should work — and turn genes on and off, increase the unfavorable aspects of estrogen, or travel to the cells’ nucleus, where they exert an adverse effect on chromosomes or DNA.

How are all these chemicals allowed in beauty products? To put things into perspective for you, here are a few striking facts on store-bought beauty products:

• The regulation of cosmetic and personal-care products are slim; only an easy approval process exists for a product to be certified for commercial use.

• If you have read store-bought skin care ingredient labels, they can be can be downright scary! Manufactures put thousands of compounds in your products − and make no mistake about it; they are usually directly absorbed into your body. There is insufficient government review or acceptance because the skin care industry is not adequately regulated in many countries.

• Many skin care and beauty makers, including skin scrubs, lotions, and facial cleansers, use harmful compounds and heavy gels as their foundation. Mineral oils are not usually harnessed from plants. When an ingredient is made with chemicals, it clogs your pores. Your skin loses its natural capacity to expel toxins, which leads to prolonged acne and signs of wrinkling.

• A few harmful chemicals that are employed in store-bought washes, scrubs, and lotions include serious parabens (used for preservation), chemically infused colors (derived from petroleum or coal tar sources). Even fragrances (which is connected with producing allergic reactions and respiratory distress), toluene (which is also used to diffuse paint), and Sodium Lauryl Sulfate or SLS (which can trigger kidney and respiratory impairment) should be recognized as compounds that may not be the best for your skin. And these are just a few ingredients to keep an eye out for! It’s why a seemingly simple shampoo may harm you if you are not careful with chemical components. If the goal if using these products is to look and feel beautiful, then certainly this is a significant issue.

Putting unknown and damaging chemicals on your body will limit your skin’s natural healing processes. Many of these chemicals used for skin treatment have skin irritants, leading to red, dry, flaky skin.

So let’s take a look at some of the best Ingredients for Natural Skin Care

Thankfully there many natural skin care products available now than ever, and their long list of benefits beyond even great looking skin might be astonishing to many. When you use natural, and many handmade products like this routinely, not only are you beautifying your skin, but you’re also ingesting antioxidants, heightening your skin’s UV resistance, and enhancing your immune system, கூட.

Applying unprocessed, whole-food ingredients onto your skin — many that you likely even have already and cook within your kitchen — will make you treat your skin, better than many heavily chemical compounds used within the skin care industry. Helping, even if you are someone who has delicate skin or has grappled historically with clearing up difficult skin-related such as acne and eczema.

Start making over your beauty routine by trying these 13 natural skin care products:

1. Coconut Oil
One of the most varied skins (and food) ingredients there is, coconut oil’s skin benefits include: growing underlying epidermal tissue, eliminating dead skin cells, guarding us against sunburns, and containing antibacterial, antifungal, antiviral, and antioxidant properties. Studies even show that coconut oil is strong enough to fight chronic skin diseases distinguished by defects in the epidermal barrier capacity and cutaneous or dermal inflammation, also encompassing atopic dermatitis (AD).

Apply products that have a healthy dose of coconut oil on both your skin and hair to help clean, moisturize, remove any makeup. Its healing properties are excellent for wounds recovery or healing scars faster, and prevent razor burn. Coconut oil utilized internally is also beneficial for your looks. It carries antibacterial and anti-inflammatory qualities, plus large amounts of healthy fats that assist in nourishing your gut and increase immune capabilities.

Your skin is an organ of your body, just any other organ in your body: It needs to have the proper amounts oxygen and nutrients to be injected into the cells so that toxins can be washed away. This is why coconut oil assists with hormonal and digestive function are crucial for the best skin health possible.

2. Tea Tree Oil
Tea tree (Melaleuca alternifolia) has been used for hundreds of years in Australia to fight breakouts, redness, and inflammation of the skin. While many people’s skin will respond negatively to typical acne treatment elements like acid, tea tree oil is usually well-receiving and comes with scant, if any, of the adverse side effects when blended with a carrier oil and utilized directly on to the skin. Tea tree oil applications include working as a natural anti-inflammatory, antibacterial, antimicrobial and anti-fungal — its phytochemicals allows it to be the most flexible and accessible natural skin care essential oils there is.

Tea tree’s volatile quintessential oils come from approximately 230 different plant species, almost all of which are native to Australia. The primary active ingredients responsible for its ability to reduce harmful bacteria include terpene hydrocarbons, monoterpenes, and sesquiterpenes. Researchers have witnessed more than 100 various chemical compounds and volatile hydrocarbons that are thought to be aromatic and capable of tramissmetd through the air, pores of the skin and mucous membranes to provide healing benefits. It’s why tea tree oil is a critical part of the best home treatments for acne.

3. Apple Cider Vinegar
ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பல்துறை மற்றும் சிக்கனமான இயற்கையான சரும பராமரிப்பு தயாரிப்பு, ஆப்பிள் சாறு வினிகர் நன்மைகள் நோய்க்கிருமிகள் கொல்ல உதவி அடங்கும் (பாக்டீரியா போன்ற), குடல் சிக்கல்களால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் தீர்வு தோல் பிரச்சினைகள், தோல் சுத்தப்படுத்தும் மற்றும் முகப்பரு நிறுத்த உதவி, பிளஸ் எதி்ர்பூஞ்சை பண்புகள் வழங்கும். தோல் பிரச்சனைகளுக்கு ACV பயன்படுத்தி இப்போகிரேட்டசிடம் பின்னோக்கிப் பார்த்தோமானால் செல்கிறது (460-377 கி.மு.), "நவீன மருத்துவத்தின் தந்தை" கருதப்படுகிறது மற்றும் புண்கள் ஏற்படுகின்றன சுத்தம் மற்றும் தோல் புண்கள் சிகிச்சைக்கு பூஞ்சை எதிர்ப்பு ACV மற்றும் மூல தேன் பயன்படுத்துவதில் அர்ப்பணித்துக்.

இது உள்நாட்டில் உறிஞ்சப்படுகிறது போது ஒரு detoxifying முகவர் வடிவங்கள் என்று மிகவும் நன்மை அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற குறிப்பிட்ட வைட்டமின்கள் அடங்கும், அது கல்லீரல் செயல்பாடு ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் அடிவயிற்றில் எதிரீடுசெய்தல் பாக்டீரியா உதவுகிறது என்பதால்.

4. சுத்தமான தேன்

ரா தேன் ஊட்டச்சத்து நம்பகமான இயற்கை ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும், வைட்டமின்கள், நொதிகள் மற்றும் தோல்-ஏற்றம் அமிலங்கள். மூல தேன் நன்மைகள் குறைத்து பிளவுகளுக்கு அடங்கும், ஈரப்பதம் பண்புகள் வழங்கும், கிருமி நாசினிகள் குணங்கள் கொண்ட, ஊக்குவித்து காயங்களை ஆற்றுவதை, ஒவ்வாமை அல்லது தடித்தல் போராடி, and helping to reduce scars. Raw honey is unheated, unprocessed and unpasteurized unlike most honey available in grocery stores. Therefore, it can keep all of its nutrients intact as they’re not stopped by processing.

As antimicrobial honey is particularly suitable as bandaging for wounds and burns. It’s also been incorporated in treatments utilized to treat bacterial infections, diaper dermatitis, dandruff, psoriasis and more.

Honey also makes a great essential skin care product as an acne cure since it can be applied in facial cleansers even on sensitive or mixed skin types. Applying about a half a teaspoon, warmed between hands and on face smoothly, leave on for 10 minutes then flush with warm water and pat dry.

5. Sea Salt
Sea salt contains a ton of minerals and nutrients like magnesium, sodium, calcium, and potassium that it absorbs from the sea water where its produced. Many of these minerals are the identical to the ones found in our skin cells and within our bodies, which is precisely why real sea salt can help provide a counterbalance, protect and restore the skin.

Use real Himalayan or Celtic sea salts in homemade facial masks, toners, and scrubs with other skin-boosting ingredients like coconut oil, lavender essential oil, and raw honey. The salt includes anti-inflammatory qualities to soothe skin and calm breakouts, remove dead skin cells and irritation, balance oil production, and help the skin retain moisture levels.

Similarly, sugar scrubs are similar, and both kinds are gentle enough to use several times per week to stop clogged pores and assist with cell turnover and renewal.

6. Avocado
An ultra-moisturizing fatty fruit, the advantages of avocados include containing vitamins A, D, and E that can penetrate the skin. It helps soothe sunburned skin, can boost collagen production and treat age spots. It also works to reduce swelling of the skin when applies topically and can do the same inside when eaten. Whip up a Homemade Avocado Face Mask with fresh avocado combined with essential oils, honey or carrier oil to replace hydration and leave skin feeling dewy.

7. Lemon Essential Oil
With its strong antibacterial constituents capable of reducing even fatally serious bacteria strains, lemon essential oil can be used to decrease acne breakouts caused by high levels of bacteria stuck in pores. It’s also useful for fading scars and age spots, can exfoliate skin, brighten and lighten skin, tone oily skin and fight wrinkles.

Lemon oil is one of the most varied essential oils to have on hand since it can be used as a teeth whitener, cellulite cream, laundry freshener household cleaner and face wash! Mix it with a carrier oil like jojoba oil and massage into problem areas of the skin. You can also practice it on your hair to heighten shine and remove residue.

8. Argan Oil
Native to Morocco and used there for generations, அது வைட்டமின் ஏ மற்றும் வைட்டமின் ஈ நிறைந்த ஏனெனில் argan எண்ணெய் அதனால் குணப்படுத்தும் உள்ளது, வெவ்வேறு ஆக்ஸிஜனேற்ற, லினோலிக் அமிலம், ஒமேகா 6 கொழுப்பு அமிலங்கள். Argan மெதுவாக தோல் ஈரப்பதம் மட்டுமல்ல உள்ளது, ஆனால் இது உங்கள் முடி பிரகாசம் மற்றும் சுகாதார அதிகரிக்கிறது.

போன்ற முகப்பரு வீக்கங்கள் குணமடைய உதவ தினமும் இருமுறை நேரடியாக சாதாரண அல்லது பதற்றமான தோல் argan எண்ணெய் ஒரு சிறிய அளவு பயன்படுத்தவும், பிழை கடி, எக்ஸிமா மற்றும் சொரியாசிஸ், தோல் உணர்வு விட்டு மற்றும் இளமை தேடும்.

9. அலோ வேரா
குணப்படுத்தும் வேனிற் கட்டி கூடிய பெரும்பாலான மக்கள் இணை ஆலோ வேறா நன்மைகள், but did you know that aloe also contains bacteria-fighting, soothing ingredients that fight swelling, redness and itching? For hundreds of years, aloe has been used to treat skin diseases, infections and as a natural treatment for fungal diseases in traditional Chinese medicine.

Recent study outcomes suggest that aloe vera is sufficient for burns and wound healing, but peculiarly it also detoxifies you from the inside out. So much so that when received orally, கற்றாழை கூட கல்லீரலில் கட்டிகள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகள் அளவு மற்றும் அளவு குறைக்கலாம், மண்ணீரல் மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை.

அலோ வேரா தாவரங்கள் மருந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது இரண்டு பொருட்கள் உருவாக்க: இலை மத்தியில் கலங்களில் காணப்படுகின்ற ஜெல், மற்றும் இலைகள் 'தோல் அடியில் செல்கள் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட என்று மரப்பால். இந்த ஒரு இயற்கையான சரும பராமரிப்பு சிகிச்சை தீக்காயங்கள் போன்ற பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், தோலுறைவு, சொரியாசிஸ் மற்றும் குளிர் புண்கள்.

அலோ வேரா அலோ பார்பாடென்சிஸ் மில்லர் இனங்கள் மிகவும் உயிரியல் செயலில் வடிவமாக நினைத்தேன் விட அதிக கொண்டிருக்கிறது 75 potentially active ingredients including anti-inflammatories, minerals, வைட்டமின்கள், saccharides, fatty acids, amino acids, enzymes, lignin and salicylic acids. There are what gives aloe its signature anti-microbial and antifungal properties that make it a “photodynamic therapy” for healing skin.

10. Jojoba Oil
One of the most extensively used carrier oils, jojoba oil, is remarkably moisturizing and can ease burns, sores, scars, dermatitis, acne psoriasis and wrinkles. Indigenous to the southern U.S and Mexico, this oil has been used to treat psoriasis, acne, , sunburn and chapped skin for generations. It’s also used to decrease balding because it supports hair regrowth, soothes the skin and unclogs hair follicles.

When it comes to the biochemical structure of jojoba oil, it’s different in that it’s a polyunsaturated wax. As a wax, jojoba oil is particularly helpful for protecting the skin, replenishing moisture control, and soothing the skin and hair.

11. Almond Oil
You probably already know about the many nutritional benefits of almonds, but maybe you’re new to using almond oil on your skin. Almond oil not only is the scent great, but it has anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, and antiseptic properties. It makes a excellent carrier oil for essential oils to easily treat skin rashes, acne or dryness. It also blends easily with a variety of smells, so try in it homemade washes, masks or lotions.

12. Shea Butter
Shea butter has been employed as a natural skin care product in Africa for hundreds of years, where it is still mostly cultivated and shipped around the world today. It makes excellent moisturizing options for dry skin types and is inexpensive yet effective at reducing flaking, redness or peeling.

Try it with a Homemade Skin Care Butter mixed with your favorite essential oils of frankincense, eucalyptus or bergamot oil or with lavender oil and mint in my homemade lip balm.

13. Castor Oil
Used to cleanse skin, castor oil is really a “drying oil,” even though that may seem counterintuitive. For facial cleansing, you only require to use a very small quantity, about a teaspoon of castor oil, mixed into in 1/4 cup of another oil like coconut or almond. Massage into your face and massage, then rinse with heated water to carry away impurities.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

The Skincare Benefits of Hemp Oil Soap

Philjoe.co Soap body wash Bottles with Hempseed Oil and CBD perfect with a nice shower skin rejuvenation. Made with subtle hints of Grapefruit and Tropical fruit fragrances.

Did you know that your skin will absorb everything you put on it? It does not matter if its cleanser and moisturizers loaded with synthetic chemicals or a cream containing only natural ingredients, your skincare regiment impacts the way your skin feels and looks.

Skin issues like dryness, psoriasis, acne, மற்றும், eczema, can be produced by utilizing products that remove your skin of fundamental and natural oils without replacing moisture. The good news is that changing to more nourishing skin care solutions can solve these issues and give you healthier skin.

When evaluating all of the natural ingredients you can put on your skin, hemp oil is essentially one of the best natural products. Hemp, which linked in the same classification as cannabis plants, is complete with the health-boosting compound cannabidiol, எனினும், contains no psychedelic elements of THC, making it safe for everyday use. CBD-rich hemp oil is an excellent ingredient for producing skin-nourishing lotions, soaps, and cosmetics.

Why Is Hemp Oil Good for You?

You may have learned about hemp oil over last several years. This natural material has been gaining attention for its capacity to do everything from treating symptoms childhood epilepsy to enhancing a healthy diet. But what in this oil that’s so good for you?

The answer is twofold. முதல், numerous kinds of hemp oil include high levels of the cannabinoid termed cannabidiol, but no THC. Cannabidiol, also identified as CBD, is a naturally-occurring compound found both in cannabis and manufacturing hemp. Unlike cannabis, though, manufacturing hemp has virtually no THC. THC is the psychoactive part of the plant. Since it is THC-free, hemp oil produces no unwanted side effects. The absence of THC also makes hemp oil legal in all 50 U.S states. However, its high CBD content provides it powerful health-boosting qualities.

CBD helps the body in multiple ways. This substance can treat serious diseases like cancer and epilepsy and relieve the pain of conditions like fibromyalgia and arthritis. But people in good health can also use CBD. Using a routine servings of CBD-rich oil can assist prevent many diseases from emerging in the first place. Since it carries no mind-altering THC, CBD oil is safe for everyone to use, including kids.

Philjoe.co Soap bodywash Bottles with Hempseed Oil and CBD for a soothing wash and skin rejuvenation.

Hemp oil is tends top be one of the healthiest oils in the environment because of its well-balanced nutritional profile. This type of oil includes a bounty of crucial fatty acids, also identified as omega-6 and omega-3 fatty acids, which can be hard to obtain in other foods. Many people end up insufficient in these fatty acids, which can lead to the development of some diseases. Combining a splash of this powerhouse oil to your food is an excellent way to ensure you’re getting optimum nutrition. Hemp oil is exceptional for your skin for the same reason.

Including Cannabidiol-Rich Hemp Oil into Your Skincare Routine

If you want to begin using cannabidiol in the form of hemp oil on your skin, there are numerous ways to do it. One of the easiest is to look for hemp oil-based soap. This cannabidiol-rich soap is heeded for its skin-brightening and rejuvenating properties. The CBD and essential fatty acids it retains can help in skin recovery from conditions like acne, psoriasis, and eczema. Hemp oil soap also nourishes the skin as it cleanses, instead of drying out the skin as some harsher soaps do.

If you ’re interested, you find to make your hemp oil soap with Philjoe.co. We can melt down a bar of all-natural glycerin soap, add hemp oil along with any essential oils for amazing scent, and pour we pour these new creations into a mold until firm. We also use soap-making techniques, such as those involving the use of lye, also work well with this type of oil.

Cannabidiol-rich hemp oil creates a great moisturizer as well. For a simple moisturizing treatment after a bath or shower, simply pat the oil onto moist skin with your fingertips, then massage it in. It might seem contrary to basic understanding to put oil directly on your skin, especially if you previously had oily skin. However, this type of oil is non-comedogenic and won’t obstruct pores at all – it just leaves your skin feeling soft and hydrated. உண்மையாக, if your face is extremely oily, using oil as a moisturizer will cause it to create less oil over time.

Conclusion

Hemp oil isn’t just a powerful medicine – it can keep your skin looking exceptional, கூட. Your skin needs subsistence just as much as the rest of you body’s organs, and cannabidiol-rich hemp oil can afford it. Packed with rejuvenating, anti-inflammatory CBD and essential fatty acids, this relative of the cannabis plant provides your skin the supplements it needs without any unwanted side effects from THC.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்:

10 கரி சோப் அமேசிங் நன்மைகள்

10 கரி SoapSave அமேசிங் நன்மைகள்

அல்லது கரி மற்றும் சோப்பு தனிப்பட்ட கலவையை பற்றி இருக்கலாம் இருக்கலாம்? சரி, இன்னும் வியக்கத்தக்க, கரி பல நவீன தோல் பராமரிப்பு பொருட்கள் முதன்மை பொருளாக உள்ளது மற்றும் ஆச்சரியப்படுத்தும் பலன்களை வழங்கும். நம்ப கடினமான? இந்த பத்தியில் பேச்சு

கரி பற்றி கள் மற்றும் கரித் சோப்பு பல நன்மைகள்.

கரி சோப் - ஒரு கண்ணோட்டம்:

கரி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தீர்க்கும் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது. பண்டைய எகிப்தியர்கள் காயங்களை சுத்தப்படுத்த ஒரு சிகிச்சையாக பயன்படுத்தினார். இந்துக்களின் தண்ணீர் வடிகட்டும் அதை செயல்திறனற்ற. மேலும், 18 ஆம் நூற்றாண்டில், மருந்தகத்தைச் மற்றும் மிகவும் scient நச்சுகள் இருந்து பாதுகாக்க அதன் திறன்களை கண்டறிய கரித்துண்டு விசாரணை. தற்போது, கரித் (தயாராக வடிவங்களில் ஒன்றாகும்) அதே நீர் வடிகட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது விஷம் ஒரு நிவாரணமாகவே.

சமீபத்தில், கரி தோல் நன்மைகள் அது வழங்குவதற்காகவும் புகழ் அதிகரித்தது. இது நம்பத்தகாதது திறனை, ஆனால் முந்தைய சிகிச்சை அல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட கரி உலகம் முழுவதும் இயற்கை சோப்புகள் மற்றும் சுத்தப்படுத்திகளைப் ஒரு அத்தியாவசிய பொருளாக இணைக்கப்பட்டன. கரி சோப்பு இணைக்கப்படும் முக்கிய நன்மைகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

இயக்கப்பட்டது கரி சோப் நன்மைகள்

கரி சோப்பு கட்டாய நன்மைகள் சில இங்கே பாருங்கள்.

1. நடத்துகிறது எண்ணெய் தோல் வெளியே காய வைக்கிறது:
மக்கள் கஷ்டப்படுத்தி வேண்டும் பல மற்றும் எண்ணெய் தோல் சிகிச்சை வெளித்தோற்றத்தில் எண்ணற்ற வழிகளில் வெளியே முயற்சி சோர்வாக. பொதுவாக சிகிச்சை கோடை பருவத்தில் கூட கடினமாக பெறுகிறார். கரி சோப்பு தோலிலிருந்து அழுக்கைக் கூடுதல் எண்ணெய் சேர்த்து உறிஞ்ச முடிவதற்கான. இது உங்கள் சருமத்தின் மீது எண்ணெய் இல்லாத தோற்றம் மற்றும் இலகுவான உணர்வு கொடுக்கிறது. இதில் நீங்கள் கீழே எடையும் உணர்வதில்லை. மேலும், இது திறம்பட முகம் இருந்து விரும்பத்தகாத எண்ணெய் நீக்குகிறது.

2. பாவம் தோல் வழங்குகிறது:

கரி சோப்பு முக எண்ணெய் கட்டுப்படுத்த மற்றும் அசுத்தங்கள் விட்டு வரைந்து நீக்க துளைகள் உள்ள வரை உருவாக்குகிறார் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வியத்தகு திறன் உள்ளது – குறிப்பாக பயண இருந்து தினசரி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும். இது இறந்த செல்களை நீக்கும் திறன் கொண்டது, இதனால் ஒரு சுத்தமான மற்றும் குறைபாடற்ற தோற்றம் வழங்கும் உங்கள் தோல் உணர.

3. கரி சோப் முகப்பரு உதவியாக இருங்கள் முடியுமா:

கரித் சோப்பு முகப்பரு சிகிச்சை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அறிந்திருந்தால். அது மட்டும் நச்சுகள் அகற்றுதல் ஆதரிக்கிறது ஆனால் ஆக்னேவைத் சிகிச்சையில் உதவி இதனால் தோல் அசுத்தங்கள் மற்றும் பாக்டீரியா நீக்குகிறது. அது இதேபோல் முகப்பரு எழும் தெளிவான முக மதிப்பெண்கள் உதவ முடியும்.

4. நுண்துளை அளவு குறைத்தல்:

நீங்கள் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகை வெளியில் நேரம் செலவிட என்றால், மாசு, மற்றும் தூசி, நீங்கள் இன்னும் வெளிப்படையான மற்றும் தோற்றம் ஒன்றில் பெரிதுபடுத்திக் செய்யும் உங்கள் துளைகள் மீது வசிக்கும் அழுக்கு பிரித்தறிவது வேண்டும். அணி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பிறகு, இந்த துளைகள் முகத்தில் நன்கு காணலாம். கரி சோப்பு இந்த ஒரு திட தீர்வு. அது அழுக்கு மற்றும் குப்பைகளின் நீக்குகிறது ஆனால் பொருத்தப்பட்டுள்ளது துளைகள் மற்றும் பிற தடைகள் நடத்துகிறது மட்டுமே, இதையொட்டி, அவற்றின் அளவு குறைக்கும்.

5. தோல் கெட்டியான மற்றும் இறுக்கமான படமாக்கும்:
லூஸ் தோல் வயதான செயல்முறை ஆரம்பத்தை குறிக்கின்றது. வயதான ஆரம்ப படிகளில் அத்தியாவசிய நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் இன்றியமையாததாக இருக்கிறது. கரி சந்தையில் வெளியே மற்ற சிகிச்சை விருப்பத் விட மிக விரைவாக வேகத்தில் தோல் இறுக்கமான மற்றும் உறுதியான செய்ய குணாதிசயங்களுடன்.

6. தோல் அனைத்து வகையான படைப்புகள்:

எந்த தோல் பராமரிப்பு தயாரிப்பு விண்ணப்பிக்கும் போது தோல் பொருத்தத்தை பிரதானமாகக் கரிசனை கொண்டுள்ளது. சரி, கரி சோப்பு ஒவ்வொரு தோல் வகை பொருந்தியிருக்கும். அதை நீங்கள் கரி ஒவ்வாமை இருந்தால் மட்டுமே உலகளவில் பயன்படுத்தக்கூடிய இருக்கிறது. இந்த வழக்கில், அது எந்த கரி சார்ந்த பொருட்கள் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது மாட்டாது.

அனைத்து போது, அது எண்ணெய் தோல் இருந்து அதிகமான எண்ணெய் உறிஞ்சி, மறுபுறம், இது moisturizes மற்றும் ஊட்டம் மற்றும் உலர்ந்த சருமம் தாக்குதல்கள். மேலும், அது அதிக உணர்திறன் தோல் வகையான பயன்படுத்த மேலும் நல்லது. அது போதுமான தோல் hypersensitivities நடத்துகிறது, முகத்தில் ஏற்படும் ஒவ்வாமை மற்றும் சிவத்தல்.

7. தடு உதவலாம் குறைப் பிரசவத்தில் பிறந்த மூப்படைதலுக்கான பார் (wrinkling):
கரி சோப்பு முன்னதாகவே முதிர்ச்சியடையும் பு தோற்றம் நிறுத்த ஒரு பயனுள்ள வழி. அது தோல் சுருக்கங்கள் அதிகரிப்பு மற்றும் வளர்ச்சி விகிதம் நிறுத்த உதவுகிறது, தோல் மடிப்புகள், மற்றும் கோடுகள், இதனால் பழைய தேடும் உங்களை தடுக்கும் மற்றும் ஒரு கனமான கொண்ட, சோர்வாக முகம்.

8. தோல் கறைகள் சுத்தப்படுத்துகிறது:
கரி சோப்பு வழக்கமான பயன்பாடு களங்கமில்லாதது இல்லாத தோலுக்கு அற்புதமான முடிவுகளை வழங்க முடியும். மீண்டும், அது efficaciously தோல் இருந்து அசுத்தங்கள் மற்றும் நச்சுகள் அகற்றுவதன் மூலம் இதை செய்கிறது. இது தோல் exfoliates.

9. நடத்துகிறது சொரியாஸிஸ்:
ஒரு அற்புதமான exfoliant இருப்பது, திறன் கொண்ட கடுமையான பிரித்தெடுப்பதில் இணைந்து இறந்த சரும செல்கள் நீக்க, அழுக்கு மற்றும் பட்டையடிக்காத, கரி சோப்பு மேலும் சொரியாசிஸ் மற்றும் எக்ஸிமா நடத்துகிறது. அது உலர் சிகிச்சை போதுமானது, கிராக் தோல். அது சில சமயங்களில், இது மீண்டும் இருந்து நோய் தடுக்கிறது.

10. நடத்துகிறது பொடுகு:
கரி சோப்பு ஒரு சோப்பு மற்றும் ஷாம்பு செயற்படுவதாக விமர்சித்த தனிப்பட்ட பண்பு உள்ளது. ஷாம்பு பயன்படுத்தும்போது, அது பொடுகு மற்றும் உலர் உச்சந்தலையில் போன்ற உபசரிப்பு தோல் நிலைமைகள் உதவுகிறது.

மேலே பட்டியலிடப்பட்ட அனைத்து அற்புதமான கரித் சோப்பு நன்மைகள் இருந்தபோதும், கருப்பு கரி சோப்பு முற்றிலும் மலிவான உள்ளது. அது தோல் மகிழ்ச்சியைத் தெரிவித்த மற்றும் ஆடம்பரமான உணர்வை வழங்க ஒரு பணக்கார நுரை தயாரிக்கிறது. எனவே இந்த பதவியை நீங்கள் எப்படி உதவியது எங்களிடம் சொல்ல.

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்: