கரி சோப் பற்றி நான் என்ன தெரிந்திருக்க வேண்டும்

நாங்கள் உங்களுக்கு கரி சோப்பு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் பற்றி பேச.
கரி உங்கள் முகம் தூய்மைப்படுத்தும் அது போலத் தோன்றலாம் கருத்தே இல்லாமல் அர்த்தமுள்ளதாக என்றால், சில இருண்ட உங்கள் முகம் ஏன் சுத்தமான, கருப்பு மற்றும் அழுக்கு சிறிய பொருந்தா வாதம் ஒலிகள், ஆனால் நாம் அதனை நீக்கும் இங்கே இருக்கிறோம் (சிலேடை நோக்கம்) எந்த ஒதுக்கீடையும். எங்கள் கரி அழிப்பு பார் விளக்குதல் மற்றும் அது உலர இல்லாமல் உங்கள் தோல் நச்சுத்தன்மையை வேலை செய்கிறது. There are reasons that you should use charcoal Soap

1. Do No Harm

Soaps are often made with emulsifier and surface active agents, which are ingredients that assist in producing leather, foam, or cleanse; unfortunately, some of these substances are harsh, severely dry, and can disturb the pH balance of within your skin. Unfortunately, many popular brands incorporate harmful ingredients like parabens and heavy chemically or synthetically derived fragrances that can serve as unwanted hormone disruptors. That’s why there are more than 2000 நாங்கள் எங்கள் தயாரிப்புகள் அல்லது சர்பாக்டான்ட்கள் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று மதிப்பற்ற அல்லது தீங்கு பொருட்கள். தேர்வுகளுடன் உங்கள் தோலில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பல மிதமான மற்றும் மென்மையான பொருட்கள் உள்ளன. நீங்கள் கடுமையான பொருட்களை பயன்படுத்த இல்லை. நாம் கரி பொருட்கள் உருவாக்கிய, ஷியா வெண்ணெய், மற்றும் மரம் தேயிலை எங்கள் கரி க்லென்சிங் பார் உருவாக்க பாதுகாப்பான தேர்வுகளாகப் சாறு விட்டு.

2. கரி பார்கள் ஒரு காரணத்திற்காக இன்று பிரபலமாகவும் உள்ளன

கரி தோல் பராமரிப்பில் ஒரு buzzy பொருளாக சமீபத்தில் அங்கீகாரம் நிறைய பெற்றுள்ளார். Our bar is made with a special type of activated charcoal powder referred to Binchotan that comes from Japanese Ubame oak. Created throughout a rapid heating and cooling process, it has enhanced adhesion properties and thoroughly cleanses by acting as a magnet to draw out impurities.

3. Deeply Cleansing Doesn’t Mean Super Drying

The fear of any genuinely cleansing and detoxifying product is that it can leave your skin dry. Although charcoal and witch hazel assistance in absorbing excess oil, our formula helps maintain moisture thanks to hydrating sunflower seed and organic coconut and oils.

4. It Reduces the Appearance of Pores

Antioxidant-rich green tea extract and witch hazel work to refine pores and balance skin, so it’s excellent for those with combination skin. These elements help give you a clearer, healthier-looking complexion, and who doesn’t want that?

5. It’s Perfect for All Skin Types

Our formula serves all skin types very well. We even have a following of men and teens who can’t live without it. Plus, அது உங்கள் முகம் மற்றும் உடல் இரண்டிலும் தினசரி பயன்படுத்த போதுமான டெண்டர் தான்!

பின்பற்றி எங்களுக்கு என்றால் கொள்ளவும்: