ਇਸੇ ਸੀਬੀਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ

Cannabidiol ਜ ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਚੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਮੂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ cannabidiol ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਡੀ ਜ ਭੰਗ ਦਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਾਵੀ ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ.

ਸੀਬੀਡੀ ਭੰਗ ਤੇਲ: ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ੋਰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਜ-ਸਭ ਹੋ ਵਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਡੂੰਘੀ ਟੁੱਭੀ ਕਰਨ ਲਈ.

ਸਿੱਖੋ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇੱਥੇ

ਭੰਗ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਕੈਨਾਬਿਸ-ਕੱਢਿਆ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਬੀਜ ਤੇਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਹੈ, ਪਰ ਖਿੜ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੇ stalks.

ਦਿਲਚਸਪ, ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀ ਉਤਪਾਦ ਕਈ ਸਰੀਰਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ. ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਖਾਈ; ਪਰ, ਉਹ ਨਹੀ ਹਨ. ਨਿਊ ਖੋਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ endocannabinoid ਸਿਸਟਮ ਦੇ dysregulation ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. (ਈਸੀਐਸ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੈ, ਜੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਜ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਚੰਗੀ-ਜਾਣਿਆ, ਪਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

Endocannabinoid ਸਿਸਟਮ
endocannabinoid ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਖੋਜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ.

endocannabinoid ਸਿਸਟਮ endocannabinoids ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ glands ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਗ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਰਹੇ ਹਨ. endocannabinoid ਸਿਸਟਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ, ਪਰ homeostasis ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ).

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਸੁਣਿਆ, "ਦੌੜਾਕ ਦੇ ਉੱਚ" – ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ endocannabinoids ਹਾਜਰੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ "ਹਿੱਟ", ਜੋ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਘਟਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.

Cannabidiol (ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਰ endocannabinoid ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ “ਉੱਚ” ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ cnanbodioil ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ.

ਸੀਬੀਡੀ ਤੇਲ ਹਾਈ ਬਣਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, THC ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ.
ਭੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਬੀਡੀ - ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ dispensary 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਸੀ) ਅਤੇ ਭੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਬੀਡੀ OI (n ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ). ਦੋਨੋ ਸੀਬੀਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਨੋ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਅਤੇ ਭੰਗ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਅ ਹਨ.

ਭੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਬੀਡੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ THC ਅਤੇ ਹੋਰ cannabinoids ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ' ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,. ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਤੇਲ THC ਹੈ, ਨਾ ਹੈ (ਤੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ "ਹਾਈ" ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ). ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ.

ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ (ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਗ ਵਰਤਿਆ. ਕਰਨਾ ਭੰਗ ਦਾ ਤੇਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸਿਰਫ ਭੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ .3% ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਯੂਨਿਟ (ਜ ਘੱਟ) THC ਦੇ.

, ਸੀਬੀਡੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ ਭੰਗ ਦੇ ਤੇਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ psychoactive composites ਦੇ ਸੰਭਵ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਖਪਤ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ -minus, ਅਜਿਹੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ / ਸਾਹ.

ਉੱਥੇ Cannabidiol ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸੀਬੀਡੀ) ਅਜਿਹੇ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਰਦ, ਮਿਰਗੀ & ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ.
ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ-ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਆਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਹਨ (ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ) ਸੀਬੀਡੀ ਤੇਲ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ:

1.ਦੀਰਘ ਦਰਦ ਰਾਹਤ
ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਆਲਗੀਆ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਬੀਡੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਸਟਮ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਰੋਸਿਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਫ਼ੀਨ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪਸੰਦ ਹੈ.

ਹੋਰ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ: ਸੀਬੀਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਸੌਨਾ ਵਰਤਣ ਵਰਗੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਘੱਟ-ਪੱਧਰ ਸੋਜ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

2. ਬਚਪਨ ਮਿਰਗੀ ਰੋਕ
ਸੀਬੀਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੌਰਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੇ ਤੰਤੂ ਿਵਕਾਰ ਹੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ (ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ!). ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ New England ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਬੀਡੀ ਕੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਘਟਾ 23% ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਲੇਸਬੋ ਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ.

ਹੋਰ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ: ਬਚਪਨ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ. ਉਭਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ketogenic ਖੁਰਾਕ ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ.

3. ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਘਟਾਏ
ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 6%, ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 18% U.S ਦੇ. ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ. ਰਿਸਰਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੋਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸੀਬੀਡੀ ਅਜਿਹੇ PTSD ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਕਾਰ, ਅਤੇ obsessive-ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਾਰ. ਸੀਬੀਡੀ ਵੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਘਟਾ.

ਨੂੰ ਇੱਕ B12 ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਸੀਬੀਡੀ ਦੋਨੋ serotonergic ਅਤੇ cortical ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਸੰਕੇਤ ਵਧਾ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਦੋਨੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ).

ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ: 1ਡਾ ਕੈਲੀ Brogan ਇਸ ਕਾਸਟ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ B12 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ.

4. ਮਲਟੀ-ਡਰੱਗ ਰੋਧਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਹੈ
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ cannabinoids ਖੋਜ (ਸੀਬੀਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਇਕ ਅਜੀਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਤਣਾਅ). ਹੋਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇੱਕ 2011 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਹੇ ਵਿਚ ਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਬੀਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੀ-ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵੱਧ.

ਜੋ ਵੀ ਵਿਧੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸੀਬੀਡੀ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ-ਰੋਧਕ "superbugs" ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ.

ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ: ਤੁਹਾਨੂੰ cannabidiol ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,? ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਸਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਤਣਾਅ ਲਈ oregano ਦੇ ਤੇਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਛੂਤ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ.

5.ਸੋਜਸ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ
ਦੀਰਘ ਸੋਜਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ autoimmune ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਛੂਤ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ.

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਖਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਸੰਘਣੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ (ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਜ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ), ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ.

ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲੂਣ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ. ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਕੁੰਦਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਜਲੂਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

6. Oxidative ਤਣਾਅ ਘਟਾਏ
Oxidative ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ. Oxidative ਤਣਾਅ ਹੈ, ਜਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੂਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਆੱਕਸੀਡੇੰਟ ਨਾਲ). ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵਸ਼ੈਲਾਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਸਮੀਖਿਆ 2010 ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ antioxidant ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਬੀਡੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ neuroprotective ਗੁਣ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੂਲਕ ਕੇ ਫੁਸਲਾ ਤੰਤੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੀਬੀਡੀ ਬਨਾਮ. ਭੰਗ ਤੇਲ
ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਭਰਮ ਹੈ. ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੌਦਾ ਤੱਕ ਆ, ਜਦਕਿ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਣਾਅ ਹਨ, ਅਤੇ CBD ਕਿ ਪੌਦੇ ਕੋਈ THC ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜ ਘੱਟ ਪੱਧਰ '). ਸੀਬੀਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ "ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ" ਭੰਗ ਦਾ ਤੇਲ "ਨੂੰ ਵਰਤ. ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ.

ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੰਗ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਿਗਆ ਹੈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਡੀ ਲਾਭ ਤੱਕ, ਭੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਲੰਬਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ ਜੜੀ ਬਿਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ:

ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਈਬਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
Pine-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿੱਝ ਉਤਪਾਦ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਰਸਾਇਣ ਬਿਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਬੀਜ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਟ ਐਸਿਡ, ਅਤੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ

ਸੀਬੀਡੀ ਤੇਲ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸੀਬੀਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੁਆਰਾ). ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਸਹੀ dosing ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ,. ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਬੀਡੀ 'overdose ਹੈ,"ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦੇ ਅਸਰ.

Please follow and like us:

Activated Charcoal For Acne

Charcoal and soap—These are two themes that don’t seem to go together. Lately, activated charcoal— particularly processed form of carbon—has frequently been used in natural soaps and cleansers. Charcoal, it’s said, draws contaminants and toxins out of the skin, helping to diminish acne and other skin problems. Is it effective? Possibly. Is it harmful? Almost certainly not. You’ll need to examine to see if charcoal soap can alleviate your acne, but you can do so confidently: Charcoal is proven not to harm humans.

History
Charcoal has been employed medicinally for over millennia. Ancient Egyptians are thought to have accepted it as a poultice to grasp wounds clean; Hindu documents from 450 B.C. review charcoal for water filtration. In the 18th century, charcoal was analyzed by chemists and pharmacists, who were involved in its ability to defend the human body from toxins. Activated carbon is still used today in water filters and as a poison antidote.

Activated charcoal has become a prevalent ingredient for skin care products in the past few years. But it’s not new – charcoal has been used in the beauty and pharmaceutical industries for years. Charcoal is recognized for its ability to absorb and draw out oil from the skin. This makes charcoal a wonderful addition to soaps, scrubs, masks and more.

There are various types, including activated charcoal, sugar charcoal and Japanese charcoal (aka white charcoal). The different types of charcoal have various sources and production methods. “Regular” charcoal regularly comes from wood, coal or peat. This type of charcoal is often used as fuel. Activated charcoal, on the other hand, is most generally used for medical, beauty or purification processes. To become “activated,” the charcoal goes through a high-temperature steam activation process. This process increases its surface area, which increases the charcoal’s ability to absorb and filter. This makes activated charcoal the proper choice for medical and cosmetic use.

Activated Charcoal Skin Benefits & Tips for Use

In particular, activated charcoal is incredible for oily skin. Its ability to absorb oil and dirt from pores leaves skin feeling stable. If you have dry skin, activated charcoal may be a tiny bit too drying. Some use charcoal in their hair care to add volume, and some even use it in their tooth care regimen (keep in mind the charcoal at Bramble Berry is not meant to be consumed in any way).ਇੱਕ]

Activated Charcoal Skin Benefits & Tips for UseActivated charcoal is not water soluble and does not work well in bath bombs without an emulsifier as shown in this post.

If you’re adding charcoal to your project, dispersing it in oil helps it mix in easier. Use one teaspoon charcoal to 1 tablespoon 99% isopropyl alcohol for melt and pour soap and lightweight liquid oil for cold process soap. Activated charcoal can be combined directly to melt and pour or cold process soap batter, but dispersing does help get rid of clusters. If you’d like to try combining it to emulsified projects like lotion, I recommend a small test batch first. We tried adding it to the clay mask recipes (which are essentially lotions) and found the charcoal did not mix in very well, even with plenty of stick blending (see photo below).

CharcoalMasksIn our tests, activated charcoal did not mix in very well with emulsified clay masks.

In addition to the skin advantages, activated charcoal gives products a wonderful black color. Charcoal can create a gray leather and transfer color to a washcloth if a lot is used in a formula. In my experience, I have not found charcoal soap stains washcloths permanently.

How It Works
Activated charcoal has high adsorptive powers, which means that it draws other elements into itself. Charcoal is activated by heat and exposure to steam and certain chemicals. This process causes the carbon to form enlargedpores,” which are fissures and openings in its surface. When it is exhibited to contaminants, they become trapped in the carbon’s pores. Charcoal also has antibacterial attributes that can help heal wounds. Activated carbon is employed for everything from industrial water filtration to therapeutic supplements.

Charcoal and Your Skin
Clear skin allows you to look and feel your best.
Your skin is a living organ, which has pores of its own. These pores and the skin’s penetrable membrane allow elements and toxins to pass both into and out of your body. Acne has many potential causes, including blocked pores; dirt and bacteria on the skin’s surface; excess sebum, or oil; and poor diet. Applying activated charcoal to your skin, it’s claimed, will eliminate detritus from your skin’s surface and can even extract toxins from beneath the skin, according to Health 911. The antibacterial properties of charcoal can also help alleviate infections, or keep them from happening.

Misconceptions
Although there are potential advantages to using charcoal soap, it has not been proven to have a significant effect on serious acne. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, the claims of its skin-clearing powers might be exaggerated. The very little investigation is available to demonstrate charcoal’s cleansing effects on the skin, and the volume of charcoal used in a soap product might be trivial. It might do you more good to take carbon supplements than to rub it on your face: ingesting activated charcoal can approach your body’s toxicity within your digestive system, giving toxins no chance to make it to your skin. ਵੀ, charcoal does not absorb oil or sebum, a primary cause of teenage acne.

Acne Control with Charcoal Soap
Activated charcoal will not injure your skin, which produces a good supplement to your cleansing routine. If you endure dry skin, use charcoal soap to replace harsher cleansers. For adults with mild acne, a charcoal cleanser can help prevent outbreaks. However, don’t expect the charcoal soap to resolve your skin difficulties magically. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, eat healthier, moisturize, and clean your skin frequently, and use established acne-fighting agents such as benzoyl peroxide to clear up tougher outbreaks.

Please follow and like us:

Natural Skin Care Ingredients That Are Great for You

Today there are many skin products out on the market, making it hard to know what is right for you. For many people, their favorite skin care products can be a significant producer of detrimental, chemicals, ingredients, and toxins. I call it “the real price of beauty.” Fact is, the vast majority of store-bought, commercially-produced beauty products come prepared with artificial fragrances, colors, stabilizers, preservatives a that can easily be absorbed through the skin’s pores, potentially causing a range of negative health effects. Although not all of these chemicals damaging to your skin, it’s best to look products that try to keep these to a minimum.

Substances and elements found in beauty products may be damaging throughout their entire lifecycle, based on the way they are produced and applied by consumers, From the methods that are at their disposal and their adverse impact on the environment.

So how would this impact your beauty routine? The great news is that there are many of natural product options for your skin − and your even hair, teeth or nails −look their best will avoiding large commercial and harmful products. People all over the world have been practicing usage of natural skin care products for centuries and have some of the most splendid skin because of them.

The Hidden Toxicity of Most Beauty Products
Unfortunately, today it’s a reality that many mass-produced products we use every day — whether for personal beauty care are loaded with a lot of synthetic ingredients that can wind up causing breaking out your skin and developing an unwanted reaction.

Buying skin care products can be difficult these days, with so many different options accessible and seemingly infinite, hard-to-pronounce ingredient lists on every face wash, lotion and scrub package. Recognizing the potential for commercially sold products to absorb right into your skin and cause severe issues, you want to keep an eye on what is being added to your products and how your skin responds.

When looking for skin care products, observe the same guidelines that you follow for a healthy diet: the hunt for that have a good amount unprocessed ingredients, without any harsh chemicals or limited anything artificial. A rule of them, the closer to nature the natural skin product is, the more your skin will appreciate and be able to absorb the beneficial ingredients to improve its health.

Many big brands with store-bought skin care products contain toxic ingredients and chemical fragrances that are associated with all sorts of issues − in the most extreme and severe cases allergies and even cancer.

In some of the most serious consequences continually using skin care products with toxin exposure from artificial chemicals would be is hormone imbalances since many products contain hormone disruptors. These external, or exogenous, hormones found in commercial products are substances created outside the body that may act like or affect hormones inside the body. They incorporate synthetic, patentable hormones that negatively affect the endocrine system and can impact a women’s menstrual cycle, fertility and even hormone levels in men.

Often called endocrine disruptors, some of these chemicals’ molecular structures parallel natural estrogen so closely that they match into the same receptors in the body. Thus the body does not know how to distinguish these artificial hormones from natural hormones and. They either bind to these receptors — so your hormones don’t work like they should work — and turn genes on and off, increase the unfavorable aspects of estrogen, or travel to the cells’ nucleus, where they exert an adverse effect on chromosomes or DNA.

How are all these chemicals allowed in beauty products? To put things into perspective for you, here are a few striking facts on store-bought beauty products:

• The regulation of cosmetic and personal-care products are slim; only an easy approval process exists for a product to be certified for commercial use.

• If you have read store-bought skin care ingredient labels, they can be can be downright scary! Manufactures put thousands of compounds in your products − and make no mistake about it; they are usually directly absorbed into your body. There is insufficient government review or acceptance because the skin care industry is not adequately regulated in many countries.

• Many skin care and beauty makers, including skin scrubs, lotions, and facial cleansers, use harmful compounds and heavy gels as their foundation. Mineral oils are not usually harnessed from plants. When an ingredient is made with chemicals, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ pores ਖਟ. ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ ਦੇਜ਼ਿਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੀ ਫਿਣਸੀ ਅਤੇ wrinkling ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ.

• ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੋਰ-ਖਰੀਦੀ ਧੋਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, scrubs, ਅਤੇ ਅਤੇਲੋਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ parabens ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ), ਰਸਾਇਣਕ ਫੂਕਿਆ ਰੰਗ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜ ਕੋਲਾ tar ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਲਿਆ). ਵੀ ਮਹਿਕ (ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਬਿਪਤਾ ਪੈਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ), toluene (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗਤ ਫੈਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ Lauryl sulfate ਜ SLS (which can trigger kidney and respiratory impairment) should be recognized as compounds that may not be the best for your skin. And these are just a few ingredients to keep an eye out for! It’s why a seemingly simple shampoo may harm you if you are not careful with chemical components. If the goal if using these products is to look and feel beautiful, then certainly this is a significant issue.

Putting unknown and damaging chemicals on your body will limit your skin’s natural healing processes. Many of these chemicals used for skin treatment have skin irritants, leading to red, dry, flaky skin.

So let’s take a look at some of the best Ingredients for Natural Skin Care

Thankfully there many natural skin care products available now than ever, and their long list of benefits beyond even great looking skin might be astonishing to many. When you use natural, and many handmade products like this routinely, not only are you beautifying your skin, but you’re also ingesting antioxidants, heightening your skin’s UV resistance, and enhancing your immune system, too.

Applying unprocessed, whole-food ingredients onto your skin — many that you likely even have already and cook within your kitchen — will make you treat your skin, better than many heavily chemical compounds used within the skin care industry. Helping, even if you are someone who has delicate skin or has grappled historically with clearing up difficult skin-related such as acne and eczema.

Start making over your beauty routine by trying these 13 natural skin care products:

1. Coconut Oil
One of the most varied skins (and food) ingredients there is, coconut oil’s skin benefits include: growing underlying epidermal tissue, eliminating dead skin cells, guarding us against sunburns, and containing antibacterial, antifungal, antiviral, and antioxidant properties. Studies even show that coconut oil is strong enough to fight chronic skin diseases distinguished by defects in the epidermal barrier capacity and cutaneous or dermal inflammation, also encompassing atopic dermatitis (AD).

Apply products that have a healthy dose of coconut oil on both your skin and hair to help clean, moisturize, remove any makeup. Its healing properties are excellent for wounds recovery or healing scars faster, and prevent razor burn. Coconut oil utilized internally is also beneficial for your looks. It carries antibacterial and anti-inflammatory qualities, plus large amounts of healthy fats that assist in nourishing your gut and increase immune capabilities.

Your skin is an organ of your body, just any other organ in your body: It needs to have the proper amounts oxygen and nutrients to be injected into the cells so that toxins can be washed away. This is why coconut oil assists with hormonal and digestive function are crucial for the best skin health possible.

2. Tea Tree Oil
Tea tree (Melaleuca alternifolia) has been used for hundreds of years in Australia to fight breakouts, redness, and inflammation of the skin. While many people’s skin will respond negatively to typical acne treatment elements like acid, ਚਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ. ਚਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੋਲੇ, antimicrobial ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਫੰਗਲ - ਇਸ ਦੇ ਬਤੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.

ਚਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ ਤੱਕ ਆ 230 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼, almost all of which are native to Australia. The primary active ingredients responsible for its ability to reduce harmful bacteria include terpene hydrocarbons, monoterpenes, and sesquiterpenes. Researchers have witnessed more than 100 various chemical compounds and volatile hydrocarbons that are thought to be aromatic and capable of tramissmetd through the air, pores of the skin and mucous membranes to provide healing benefits. It’s why tea tree oil is a critical part of the best home treatments for acne.

3. Apple Cider Vinegar
A remarkably versatile and economical natural skin care product, apple cider vinegar benefits include helping to kill pathogens (like bacteria), clearing skin problems caused by gut issues, cleansing the skin and helping to stop acne, plus providing antifungal properties. The use of ACV for skin problems dates all the way back to Hippocrates (460-377 BC), considered “the father of modern medicine” and devoted in the use of anti-fungal ACV and raw honey for cleaning ulcerations and treating skin sores.

It also includes highly beneficial acetic acid and particular vitamins like magnesium and potassium that forms a detoxifying agent when absorbed internally, since it promotes liver function and helps counterbalance bacteria in the abdomen.

4. Raw Honey

Raw honey is one of the reliable natural sources of nutrients, vitamins, enzymes and skin-boosting acids. Benefits of raw honey include reducing breakouts, providing moisturizing properties, containing antiseptic qualities, encouraging wound healing, fighting allergies or rashes, and helping to reduce scars. Raw honey is unheated, unprocessed and unpasteurized unlike most honey available in grocery stores. Therefore, it can keep all of its nutrients intact as they’re not stopped by processing.

As antimicrobial honey is particularly suitable as bandaging for wounds and burns. It’s also been incorporated in treatments utilized to treat bacterial infections, diaper dermatitis, dandruff, psoriasis and more.

Honey also makes a great essential skin care product as an acne cure since it can be applied in facial cleansers even on sensitive or mixed skin types. Applying about a half a teaspoon, warmed between hands and on face smoothly, leave on for 10 minutes then flush with warm water and pat dry.

5. Sea Salt
Sea salt contains a ton of minerals and nutrients like magnesium, sodium, calcium, and potassium that it absorbs from the sea water where its produced. Many of these minerals are the identical to the ones found in our skin cells and within our bodies, which is precisely why real sea salt can help provide a counterbalance, protect and restore the skin.

Use real Himalayan or Celtic sea salts in homemade facial masks, toners, and scrubs with other skin-boosting ingredients like coconut oil, lavender essential oil, and raw honey. The salt includes anti-inflammatory qualities to soothe skin and calm breakouts, remove dead skin cells and irritation, balance oil production, and help the skin retain moisture levels.

Similarly, sugar scrubs are similar, and both kinds are gentle enough to use several times per week to stop clogged pores and assist with cell turnover and renewal.

6. Avocado
An ultra-moisturizing fatty fruit, the advantages of avocados include containing vitamins A, D, and E that can penetrate the skin. It helps soothe sunburned skin, can boost collagen production and treat age spots. It also works to reduce swelling of the skin when applies topically and can do the same inside when eaten. Whip up a Homemade Avocado Face Mask with fresh avocado combined with essential oils, honey or carrier oil to replace hydration and leave skin feeling dewy.

7. Lemon Essential Oil
With its strong antibacterial constituents capable of reducing even fatally serious bacteria strains, lemon essential oil can be used to decrease acne breakouts caused by high levels of bacteria stuck in pores. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਉਮਰ ਚਟਾਕ ਫੇਡ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਚਮੜੀ exfoliate ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ, ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਟੋਨ ਅਤੇ wrinkles ਲੜਨ.

Lemon ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੈ ਨੂੰ ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੰਦ whitener ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,, cellulite ਕਰੀਮ, ਕਮਰਾ freshener ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ! jojoba ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਮਕਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

8. Argan ਤੇਲ
ਮੋਰੋਕੋ ਤੱਕ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, argan oil is so healing because it’s rich in vitamin A and vitamin E, different antioxidants, linoleic acid, omega-6 fatty acids. Argan is not only great for gently moisturizing skin, but it also increases the shine and health of your hair.

Use a small amount of argan oil directly to normal or troubled skin twice daily to help heal inflammations such as acne, bug bites, eczema and psoriasis, leaving skin feeling and looking youthful.

9. Aloe Vera
Most people associate aloe vera benefits with healing sunburns, but did you know that aloe also contains bacteria-fighting, soothing ingredients that fight swelling, redness and itching? For hundreds of years, aloe has been used to treat skin diseases, infections and as a natural treatment for fungal diseases in traditional Chinese medicine.

Recent study outcomes suggest that aloe vera is sufficient for burns and wound healing, but peculiarly it also detoxifies you from the inside out. So much so that when received orally, aloe can even decrease the quantity and size of tumors and parasites in the liver, spleen and bone marrow.

Aloe vera plants generate two substances used for medicine: the gel found in the cells in the middle of the leaf, and the latex that’s collected from the cells just underneath the leaves’ skin. These can be utilized as a natural skin care cure burns, frostbite, psoriasis and cold sores.

Aloe vera is thought to be the most biologically active form of the Aloe barbadensis miller species and contains more than 75 potentially active ingredients including anti-inflammatories, minerals, vitamins, saccharides, fatty acids, amino acids, enzymes, lignin and salicylic acids. There are what gives aloe its signature anti-microbial and antifungal properties that make it a “photodynamic therapy” for healing skin.

10. Jojoba Oil
One of the most extensively used carrier oils, jojoba oil, is remarkably moisturizing and can ease burns, sores, scars, dermatitis, acne psoriasis and wrinkles. Indigenous to the southern U.S and Mexico, this oil has been used to treat psoriasis, acne, , sunburn and chapped skin for generations. It’s also used to decrease balding because it supports hair regrowth, soothes the skin and unclogs hair follicles.

When it comes to the biochemical structure of jojoba oil, it’s different in that it’s a polyunsaturated wax. As a wax, jojoba oil is particularly helpful for protecting the skin, replenishing moisture control, and soothing the skin and hair.

11. Almond Oil
You probably already know about the many nutritional benefits of almonds, but maybe you’re new to using almond oil on your skin. Almond oil not only is the scent great, but it has anti-inflammatory, ਪੋਲੇ, antiviral, and antiseptic properties. It makes a excellent carrier oil for essential oils to easily treat skin rashes, acne or dryness. It also blends easily with a variety of smells, so try in it homemade washes, masks or lotions.

12. Shea Butter
Shea butter has been employed as a natural skin care product in Africa for hundreds of years, where it is still mostly cultivated and shipped around the world today. It makes excellent moisturizing options for dry skin types and is inexpensive yet effective at reducing flaking, redness or peeling.

Try it with a Homemade Skin Care Butter mixed with your favorite essential oils of frankincense, eucalyptus or bergamot oil or with lavender oil and mint in my homemade lip balm.

13. Castor Oil
Used to cleanse skin, castor oil is really a “drying oil,” even though that may seem counterintuitive. For facial cleansing, you only require to use a very small quantity, about a teaspoon of castor oil, mixed into in 1/4 cup of another oil like coconut or almond. Massage into your face and massage, then rinse with heated water to carry away impurities.

Please follow and like us:

The Skincare Benefits of Hemp Oil Soap

Philjoe.co Soap body wash Bottles with Hempseed Oil and CBD perfect with a nice shower skin rejuvenation. Made with subtle hints of Grapefruit and Tropical fruit fragrances.

Did you know that your skin will absorb everything you put on it? It does not matter if its cleanser and moisturizers loaded with synthetic chemicals or a cream containing only natural ingredients, your skincare regiment impacts the way your skin feels and looks.

Skin issues like dryness, psoriasis, acne, and, eczema, can be produced by utilizing products that remove your skin of fundamental and natural oils without replacing moisture. The good news is that changing to more nourishing skin care solutions can solve these issues and give you healthier skin.

When evaluating all of the natural ingredients you can put on your skin, hemp oil is essentially one of the best natural products. Hemp, which linked in the same classification as cannabis plants, is complete with the health-boosting compound cannabidiol, ਪਰ, contains no psychedelic elements of THC, making it safe for everyday use. CBD-rich hemp oil is an excellent ingredient for producing skin-nourishing lotions, soaps, and cosmetics.

Why Is Hemp Oil Good for You?

You may have learned about hemp oil over last several years. This natural material has been gaining attention for its capacity to do everything from treating symptoms childhood epilepsy to enhancing a healthy diet. But what in this oil that’s so good for you?

The answer is twofold. ਪਹਿਲੀ, numerous kinds of hemp oil include high levels of the cannabinoid termed cannabidiol, but no THC. Cannabidiol, also identified as CBD, is a naturally-occurring compound found both in cannabis and manufacturing hemp. Unlike cannabis, though, manufacturing hemp has virtually no THC. THC is the psychoactive part of the plant. Since it is THC-free, hemp oil produces no unwanted side effects. The absence of THC also makes hemp oil legal in all 50 U.S states. However, its high CBD content provides it powerful health-boosting qualities.

CBD helps the body in multiple ways. This substance can treat serious diseases like cancer and epilepsy and relieve the pain of conditions like fibromyalgia and arthritis. But people in good health can also use CBD. Using a routine servings of CBD-rich oil can assist prevent many diseases from emerging in the first place. Since it carries no mind-altering THC, CBD oil is safe for everyone to use, including kids.

Philjoe.co Soap bodywash Bottles with Hempseed Oil and CBD for a soothing wash and skin rejuvenation.

Hemp oil is tends top be one of the healthiest oils in the environment because of its well-balanced nutritional profile. This type of oil includes a bounty of crucial fatty acids, also identified as omega-6 and omega-3 fatty acids, which can be hard to obtain in other foods. Many people end up insufficient in these fatty acids, which can lead to the development of some diseases. Combining a splash of this powerhouse oil to your food is an excellent way to ensure you’re getting optimum nutrition. Hemp oil is exceptional for your skin for the same reason.

Including Cannabidiol-Rich Hemp Oil into Your Skincare Routine

If you want to begin using cannabidiol in the form of hemp oil on your skin, there are numerous ways to do it. One of the easiest is to look for hemp oil-based soap. This cannabidiol-rich soap is heeded for its skin-brightening and rejuvenating properties. The CBD and essential fatty acids it retains can help in skin recovery from conditions like acne, psoriasis, and eczema. Hemp oil soap also nourishes the skin as it cleanses, instead of drying out the skin as some harsher soaps do.

If you ’re interested, you find to make your hemp oil soap with Philjoe.co. We can melt down a bar of all-natural glycerin soap, add hemp oil along with any essential oils for amazing scent, and pour we pour these new creations into a mold until firm. We also use soap-making techniques, such as those involving the use of lye, also work well with this type of oil.

Cannabidiol-rich hemp oil creates a great moisturizer as well. For a simple moisturizing treatment after a bath or shower, simply pat the oil onto moist skin with your fingertips, then massage it in. It might seem contrary to basic understanding to put oil directly on your skin, especially if you previously had oily skin. However, this type of oil is non-comedogenic and won’t obstruct pores at all – it just leaves your skin feeling soft and hydrated. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, if your face is extremely oily, using oil as a moisturizer will cause it to create less oil over time.

Conclusion

Hemp oil isn’t just a powerful medicine – it can keep your skin looking exceptional, too. Your skin needs subsistence just as much as the rest of you body’s organs, and cannabidiol-rich hemp oil can afford it. Packed with rejuvenating, anti-inflammatory CBD and essential fatty acids, this relative of the cannabis plant provides your skin the supplements it needs without any unwanted side effects from THC.

Please follow and like us:

10 Amazing Benefits Of Charcoal Soap

10 Amazing Benefits Of Charcoal SoapSave

Have may or may not have heard about the unique mixture of charcoal and soap? Well, even more surprisingly, charcoal is the primary ingredient in many modern skin care products and provides astonishing benefits. Hard to believe? This column talk

s about charcoal and the many benefits of activated charcoal soap.

Charcoal Soap – An Overview:

Charcoal has been into therapeutic use for over thousands of years. The ancient Egyptians employed it as a treatment to clean wounds. The Hindus leveraged it for filtration of water. ਵੀ, in the 18th century, pharmacists and most scient investigated charcoal to discover its capabilities to protect from toxins. Currently, ਸਰਗਰਮ ਲੱਕੜੀ ਦਾ (one of the prepared forms) is used in water filters as well as a remedy for poison.

Lately, charcoal has increased in popularity for the skin advantages it provides. It may sound bizarre, but pre-treated or processed charcoal is incorporated as an essential ingredient in natural soaps and cleansers around the world. The key benefits linked with charcoal soap are listed below.

Benefits Of Activated Charcoal Soap

Check out here some of the compelling benefits of charcoal soap.

1. Treats Dries out Oily Skin:
Many of people might weary and tired of trying out the seemingly numberless ways to treat oily skin. Typically treatment gets even harder during the summer season. Charcoal soap can absorb the additional oil along with the dirt from the skin. This gives you an oil-free look and lighter feeling on your skin. In which you don’t feel weighed down. Furthermore, it also effectively removes undesired oil from the face.

2. Provides Impeccable Skin:

Charcoal soap has the astonishing ability to control facial oil and draw away the contaminants and remove the impact of pollution that builds up within the poresespecially from travel and doing daily activities. It is also capable of removing dead cells, thus providing a clean and flawless look and feel to your skin.

3. Charcoal Soap Can Be Helpful for Acne:

Activated charcoal soap is perceived to be extremely beneficial in the treatment of acne. It not only supports the removal of toxins but also removes skin contaminants and bacteria thus assisting in the treatment of acne. It likewise can help clear facial marks arising from acne.

4. Lessens Pore Size:

If you typically spend a significant amount of time outdoors in the smoke, pollution, and dust, you might discern dirt residing over your pores making them more obvious and enlarged in appearance. After a certain amount of team, these pores can be seen acutely on the face. Charcoal soap is a solid solution for this. It not only removes the dirt and filth but also treats plugged pores and other obstructions, in turn, reducing their size.

5. Makes Skin Firmer And Tighter:
Loose skin indicates the beginning of the aging process. Taking essential steps in the initial steps of aging is imperative. Charcoal has the characteristics to make the skin tighter and firmer at a quicker pace than other treatment options out on the market.

6. Works for All Kinds of Skin:

Skin suitability is a primary concern while applying any skin care product. Well, charcoal soap is fitting for every skin type. It tends to be universally applicable unless you are allergic to Charcoal. In this case, it would not be recommended to use any Charcoal based products.

All While, it extracts the excessive oil from the oily skin, on the other, it also moisturizes and nourishes and sustains the dry skin. Moreover, it is also good to use on more sensitive skin types. It adequately treats skin hypersensitivities, allergies and redness that occur on the face.

7. May Help Prevent the Look of Premature Aging (wrinkling):
Charcoal soap is an effective way to stop the look fo premature aging. It helps stop the increase and growth rate of skin wrinkles, skin folds, and fine lines, thus preventing you from looking old and having a heavy, ਥੱਕ ਚਿਹਰਾ.

8. ਚਮੜੀ ਧੱਬੇ ਸਾਫ਼:
Regular use of charcoal soap can provide amazing results for blemish-free skin. ਦੁਬਾਰਾ, it does this efficaciously by removing impurities and toxins from the skin. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਮੜੀ exfoliates.

9. ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਚੰਬਲ:
Being a wonderful exfoliant, with the capacity to remove dead skin cells along with the extraction of grim, dirt and smudge, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਬਲ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. It is sufficient for the treatment of dry, ਤਿੜਕੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ. It some cases, it also prevents the disease from recurring.

10. Treats Dandruff:
Charcoal soap has the unique characteristic of functioning as a soap and shampoo. When used as shampoo, it helps treat skin conditions like dandruff and dry scalp.

In spite of all the amazing activated charcoal soap benefits listed above, the black charcoal soap is completely inexpensive. It produces a rich lather to provide a pleased and luxurious feel to the skin. So tell us how this post has helped you.

Please follow and like us: